Articles tagged with Dolores Martyrs

Pagdumdum sa mga Martir ng Dolores
September 13, 2021 | Communist Party of the Philippines | Eastern Visayas Regional Committee |

[Ang pahayag na ito ng Komiteng Tagapagpaganap ng Panrehiyon Komite ng PKP sa Eastern Samar ay pag-aalala at pagpupugay sa Mga Martir ng Dolores na biktima ng walang-habas na pambobomba ng AFP noong Agosto 16, bilang paggunita sa unang buwan ng kanilang pagkamartir.] Alay sa Dolores 20, mga rebolusyonaryong martir na nagbuwis ng buhay sa […]

Pagpugayan ang mga bayani at martir ng Dolores
August 30, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Ilocos | Julian Sadiri | Spokesperson |

Habang inaalala ng mamamayang Pilipino ngayong Araw ng mga Bayani ang mga naunang mga bayani ng sambayanang Pilipino na nakibaka at nagbuwis ng buhay laban sa kolonyalismo ng Espana at ng US, sabay din nating dinadakila at pinagpupugayan ang mga bayani at martir na Pulang hukbo ng Dolores, Eastern Samar. Ilagay natin sa pinakamataas na […]

Honor the Dolores Martyrs and the people’s revolutionary heroes
August 29, 2021 | Communist Party of the Philippines | Marco Valbuena | Chief Information Officer |

To mark the National Heroes Day tomorrow and commemorate the 125th anniversary of the Cry of Pugad Lawin, the clarion call for the armed revolution against Spanish colonialism, let us honor the Dolores Martyrs as heroes of the Filipino people, together with other fallen revolutionaries and Red fighters who sacrificed their lives for the continuing struggle to attain national and social liberation.

Overkill, overspending: AFP dropped around 2 tons of bombs in Dolores, Eastern Samar
August 26, 2021 | Communist Party of the Philippines | Marco Valbuena | Chief Information Officer |

On August 16, against what it estimated to be a 50-man unit of the New People’s Army, the Armed Forces of the Philippines (AFP) mounted an overly brutal aerial bombardment campaign, squandering billions of pesos to satisfy the Duterte regime’s insatiable desire to kill, kill, kill. At least 19 personnel were killed in the aerial bombing.

Greater numbers are ready to take the place of the martyrs of Dolores
August 24, 2021 | Communist Party of the Philippines |

We call on the Filipino people and all revolutionary forces to raise their fists and hail the 19 martyrs of Dolores, Red fighters of the New People’s Army (NPA) who perished in an aerial strike conducted by the US-supported fascist Armed Forces of the Philippines (AFP) last August 16 in Barangay Osmeña, Dolores town, Eastern Samar.