Articles tagged with Kevin Castro

Kabataang martir ng Quezon, pinarangalan
March 02, 2022

Nagtipon sa University of the Philippines-Diliman sa mga gabi ng Pebrero 25 at 26 ang mahigit 100 aktibista, kaibigan at kaanak ni Kevin Castro, 28 para bigyang-parangal ang kanyang maningning at makabuluhang buhay. Nakilala si Castro bilang si Ka Facio sa prubinsya ng Quezon, isang Pulang mandirigma. Napaslang siya sa isang labanan sa Barangay Binibitinan, […]

Pinakamataas na pagpupugay at pagkilala sa dakilang buhay ni Kevin “Ka Facio” Castro, martir ng Timog Katagalugan, bayani ng masang anakpawis!
February 25, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | Makabayang Kilusang ng Bagong Kababaihan-Southern Tagalog |

Mariing kinukundena ng Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan-Southern Tagalog ang walang pagpaslang kay Kevin Castro, dating tagapagsalita ng National Union of Students of the Philippines mula sa berdugong kamay ng 1st Infantry Battalion ng Philippine Army noong ika-21 ng Pebrero 2022 sa Polillo, Quezon. Si Kevin Castro ay lider-estudyante mula sa UP Diliman College of […]

Pulang saludo kay Ka Facio, lider kabataan, magiting na opisyal ng NPA
February 25, 2022 | New People's Army | Southern Tagalog Regional Operational Command (Melito Glor Command) | Armando Cienfuego | Spokesperson |

Pinakamataas na pulang saludo ang iginagawad ng Melito Glor Command-NPA Southern Tagalog kay Kevin “Ka Facio/Lucio” Castro, magiting na Pulang mandirigma at mahusay na Pampulitikang Instruktor ng isang yunit ng Apolonio Mendoza Command-NPA Quezon. Namatay si Ka Facio sa edad na 28 sa isang labanan noong Pebrero 21 sa Brgy. Binibitinan, Polilio, Quezon, bandang 11:20 […]

Ka Facio: Huwarang rebolusyonaryo, tunay na Komunista at tagapaglingkod ng mamamayang Pilipino
February 25, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | Patnubay de Guia | Spokesperson |

Pinakamataas na parangal at pagpupugay ang iginagawad ng National Democratic Front-Southern Tagalog kay kasamang Kevin Castro na mas nakilala ng masa at mga kapwa rebolusyonaryo bilang Ka Andres, Ka Facio, Ka Lima at Ka Pablo. Nasawi siya sa isang labanan sa Brgy. Binibitinan, Polilio, Quezon nitong Pebrero 21, 2022 sa edad na 28. Isang bata […]