Articles tagged with Quezon

Kabataang martir ng Quezon, pinarangalan
March 02, 2022

Nagtipon sa University of the Philippines-Diliman sa mga gabi ng Pebrero 25 at 26 ang mahigit 100 aktibista, kaibigan at kaanak ni Kevin Castro, 28 para bigyang-parangal ang kanyang maningning at makabuluhang buhay. Nakilala si Castro bilang si Ka Facio sa prubinsya ng Quezon, isang Pulang mandirigma. Napaslang siya sa isang labanan sa Barangay Binibitinan, […]

Pulang saludo kay Ka Facio, lider kabataan, magiting na opisyal ng NPA
February 25, 2022 | New People's Army | Southern Tagalog Regional Operational Command (Melito Glor Command) | Armando Cienfuego | Spokesperson |

Pinakamataas na pulang saludo ang iginagawad ng Melito Glor Command-NPA Southern Tagalog kay Kevin “Ka Facio/Lucio” Castro, magiting na Pulang mandirigma at mahusay na Pampulitikang Instruktor ng isang yunit ng Apolonio Mendoza Command-NPA Quezon. Namatay si Ka Facio sa edad na 28 sa isang labanan noong Pebrero 21 sa Brgy. Binibitinan, Polilio, Quezon, bandang 11:20 […]

Singilin ang SOLCOM, 2nd ID at 59th IB sa panggagahasa at pagtortyur sa dalagita sa Quezon!
January 31, 2022 | New People's Army | Southern Tagalog Regional Operational Command (Melito Glor Command) | Armando Cienfuego | Spokesperson |

Marapat na hatulan at panagutin ang mga hayop na sundalo ng 59th IBPA at ang mga pinuno ng AFP-PNP na maysala sa pagtortyur at panggagahasa sa isang 17-taong gulang na babae sa Pagbilao, Quezon noong Hulyo 2020. Kasabay nito, dapat ding singilin si Gen. Antonio Parlade na hepe ng SOLCOM sa tinurang panahon, MGen. Arnulfo […]