Articles tagged with Rice Liberalization Law

Bikolano masses, choose a prosperous future and break free from hunger, advance the revolution!
February 16, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Ma. Roja Banua | Spokesperson |

In the current system, the masses only have two options: to die from hunger and state violence or to live a life worse than death. This reality demonstrates itself upon the daily existence of Bikolano masses, especially the peasantry, under the intensified neoliberal attacks of the US-Duterte regime. Three years after the passage of the […]

Presyo ng bilihan ng palay, lalupang bababa sa Marso dulot ng importasyon
February 15, 2022

Salot sa mahigit dalawang milyong magsasaka sa mga palayan sa nakaraang tatlong taon ang Rice Tariffication Law o RTL. Ito ang pahayag ng mga magsasaka sa ilalim ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas sa kanilang rali sa harap ng upisina ng Department of Agriculture sa Quezon City noong Pebrero 14, anibersaryo ng pagkakapasa ng RTL. Ayon […]

Dalawang taon ng RLL, pasakit sa magsasaka at taumbayan
February 18, 2021 | New People's Army | Southern Tagalog Regional Operational Command (Melito Glor Command) | Armando Cienfuego | Spokesperson |

Pinatutunayan ng kalunus-lunos na kalagayan ng mga magsasaka sa palayan at umiiral na krisis sa pagkain ang kainutilan at kapalaluan ng ipinasang Rice Liberalization Law (RLL) ng rehimeng Duterte noong Pebrero 15, 2019. Wala itong kabutihang idinulot at sa katunaya’y naging salot lang sa kabuhayan ng masang anakpawis. Sa pagsasabatas ng RLL, tinanggal na ang […]