Articles tagged with “Terrorist” Designation

Ibasura ang Resolution No. 28 ng NTF-ELCAC/Anti-Terror Council! Ibasura ang Anti-Terror Law! Labanan at biguin ang pasismo ng rehimeng US-Duterte!
February 27, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan (Makibaka) |

HINDI TERORISTA ANG MAKIBAKA! Mariing kinokondena ng Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan (MAKIBAKA) ang pagdedeklara ng NTF-ELCAC/ATC na isang teroristang organisasyon ang MAKIBAKA at ang iba pang mga alyadong organisasyon ng NDFP. Sa gitna ng pandemya at matinding krisis pang-ekonomiya, ang malinaw na naghahasik ng pasistang teror ay ang rehimeng US-Duterte! Hindi na bago ang […]

CNL condemns ‘terror’ designation of NDFP member organizations; the US-Duterte Regime is the Real Terrorist
February 27, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | Christians for National Liberation (CNL) |

The Christians for National Liberation (CNL), the underground revolutionary organization of Christians and church people, strongly condemns the tyrannical US-Duterte regime for the recent terrorist designation of CNL and 15 other member organizations of the National Democratic Front of the Philippines (NDFP) through the Anti-Terrorism Council (ATC). The CNL asserts that its rationale of arousing, […]

Hindi terorismo ang pagtatanggol sa mga karapatan at rekurso ng katutubo—CPDF
February 26, 2022

“Ang pagbabansag ng ‘Anti-Terrorism Council’ ay isang sirang plaka mula sa isang bulok na sistema,” ito ang pahayag ng Cordillera People’s Democratic Front (CPDF), ang alyadong organisasyon ng National Democratic Front of the Philippines na kumakatawan sa mga katutubo ng Cordillera. Kabilang ang CPDF sa 16 na rebolusyonaryong lihim na orgnisasyon na binasang “terorista” ng […]

AMLC decision to freeze assets of NDFP allies is ridiculous, but at the same time, dangerous
February 24, 2022 | Communist Party of the Philippines | Marco Valbuena | Chief Information Officer |

It is ridiculous that the Anti-Money Laundering Council yesterday declared that it will freeze the accounts and assets of 16 organizations allied with the National Democratic Front of the Philippines (NDFP) earlier “designated as terrorists” by the NTF-Elcac/ATC. In the first place, these organizations are underground and operate clandestinely. Their members numbering in the hundreds […]