Pagbayarin ang 2nd IBPA at MICO sa kanilang pagpaslang sa inosenteng sibilyan

Kinokundena ng Jose Rapsing Command – BHB Masbate ang pagpaslang ng pinagkumbinang pwersa ng 2nd IBPA at MICO sa sibilyang si Rolly “banong” Arcenal, 35 anyos, walang asawa at nakatira sa Brgy. Barag, Mobo, Masbate noong gabi ng Hulyo 1, 2018.

Si Arcenal na ang tanging hanapbuhay ay ang pag-uuling para may maipantustos sa sarili at sa kanyang mga kapatid ay pinatay habang nag-uuling sa So. Kawa-Kawa, Barag, Mobo ng mga elemento ng 2nd IBPA at MICO habang nasa kasagsagan ng kanilang operasyong militar. Ang biktima ay walang awang pinagbabaril hanggang sa ito ay mamatay. Para mapagtakpan ang kanilang krimen ay naglubid ng kasinungalingan ang militar at pinalabas na nagkaroon ng labanan sa pagitan nila at mga kasapi ng NPA, at para mas maging kapani-paniwala ay isa di umanong shotgun ang kanilang nakuha sa biktima.

Para sa kabatiran ng lahat ay walang nangyaring labanan sa lugar ng mga oras na iyon. Nasa distansyadong lugar ang mga kasama ngunit rinig nila ang putukang naganap dahil sa kalaliman na ng gabi ng mangyari ang nasabing kunwaring labanan. At higit sa lahat, si Rolly “banong” Arcenal ay isang sibilyan at di kailanman naging kasapi ng NPA.

Di na mabilang sa mga daliri sa kamay ang mga pagpaslang ng 2nd IBPA at mga dating NPA sa mamamayang masbatenyo at pagsira sa kanilang kabuhayan. Kaya naman hinahamon ng JRC-BHB Masbate ang pamunuan ni Gob. Antonio T. Kho at mga miembro ng Sangguniang Panlalawigan, lalung-lalo na ang komite sa karapatan pantao na mabigyan ng hustisya ang mga biktima at magasagawa ng imbestigasyon.
Sa mga kasundaluhan at kapulisan naman ay huwag niyong idamay ang mga sibilyan at sirain ang kanilang hanapbuhay. Maging propesyunal kayo sa paggampan ng inyong tungkulin, sundin ang batas ng digma at tumalima sa nilagdaang CARHRIHL. Ang digmaang isinusulong ng sambayanang Pilipino ay para ito sa inaapi at pinagsasamantalahang Pilipino na kabilang din kayo, laban sa imperyalismong US, panginoong maylupa at burgesya kumprador na nagpapatakbo sa burukrata kapitalismo at pyudalismo.

Higit kailan pa man, ang patuloy na paglakas ng Bagong Hukbong Bayan ay nakatuon sa malawak na mamamayang patuloy na inaapi at pinagsasamantalahan. Ang mga mabubuting anak ng bayan ay patuloy na sumasanpa sa Bagong Hukbong Bayan para maglaan ng kanilang lakas, talino at buhay para sa ikatatagumpay ng digmang bayan.
Mamamayan. Isulong ang Digmang Bayan!
Kabataang Pilipino, sumampa sa Bagong Hukbong Bayan!
Bagong Hukbong Bayan, Tunay na Suldados sa Pobre!

Pagbayarin ang 2nd IBPA at MICO sa kanilang pagpaslang sa inosenteng sibilyan