Archive of Resources

Paglaban sa Batas Militar sa mga Pahina ng Ang Bayan
September 03, 2022

Ang librong Paglaban sa Batas Militar sa mga Pahina ng Ang Bayan ay isang antolohiya o koleksyon ng 50 artikulong lumabas sa Ang Bayan sa panahon ng pakikibaka laban sa batas militar ng diktadurang US-Marcos (1972–1986). Naglalaman din ito ng karagdagang dalawang artikulo na naglahad ng mga pagsusuri ng Partido sa namumuong diktadura bago ito […]

PRAYMER | 5 pambabaluktot ng mga Marcos at AFP sa kasaysayan noon at ngayon
September 01, 2022 |

Inilalabas ng Ang Bayan at ng Kawanihan sa Impormasyon ng Partido Komunista ng Pilipinas ang gabay sa pagtalakay na ito bilang bahagi ng mga pagsisikap na labanan ang gayong mga pambabaluktot.

Silyab Polyeto | Magprotesta sa harap ng walang awat na pagtaas na presyo ng langis!
February 17, 2022 |

Ang walang tigil na pagsirit ng presyo ng langis ang isa sa mga pinakamalalaking dahilan ng lumulubhang paghihirap ng mamamayan. Mula Enero 2022, bawat linggo nagtataas ang presyo ng mga produktong petrolyo.

Silyab Polyeto | Magsasakang Bikolano, patuloy na bumangon sa matinding kahirapan at kagutuman, higit na labanan at ibasura ang Rice Liberalization Law!
February 17, 2022 |

Matagal nang gutom ang mga taong nagpapakain sa lipunan – ang mga magsasaka. Araw-araw nilang reyalidad ang iba’t ibang mukha ng pagsasamantala ng malakolonyal at malapyudal na sistema ng lipunan: ang pangangamkam at pang-aagaw ng lupa ng mga panginoong maylupa, kawalan ng tunay na reporma sa lupa at hagupit ng mga neoliberal na dikta ng mga imperyalista.

Ang Bayan | Kalagayan ng sakahan sa panahon ng pandemya
October 20, 2021

Inilalathala sa polyetong ito ang serye ng mga artikulo na inilabas sa Ang Bayan ngayong taon kaugnay sa kalagayan ng ilang piling subsektor sa agrikultura. Laman ng mga ito ang tampok na datos sa produksyon ng palay, mais, niyog, asukal, saging, pinya, abaka at mayor na mga gulay sa panahon ng rehimeng Duterte—mula 2016 hanggang sa pandemya.

Ang Napulo ka Pinakadagkung Krimen ni Rodrigo Duterte
July 17, 2021 |

Kinahanglang iduso nga ang pagtapos kaniya—sa dagway sa pagpaluwat, pagpalagpot o sa eleksyon sa 2022—ang pinakahinanali nga tahas sa tanang mga demokratikong pwersa aron makasugakod ang katawhan ug nasud sa madugoon, madaugdaugon ug maphimuslanon niyang paghari.

ISAKDAL! | Ang Sampung Pinakamalaking Krimen ni Rodrigo Duterte
July 17, 2021 |

Kailangang idiin na ang pagwawakas sa kanya—sa anyo ng pagpapabitiw, pagpapatalsik o sa eleksyon sa 2022—ang pinakagyat na tungkulin ng lahat ng mga demokratikong pwersa para makabawi ang mamamayan at bansa sa madugo, mapang-api at mapagsamantala niyang paghahari.

Ang Sampung Pinakamalaking Krimen ni Rodrigo Duterte
July 17, 2021 |

Kailangang idiin na ang pagwawakas sa kanya—sa anyo ng pagpapabitiw, pagpapatalsik o sa eleksyon sa 2022—ang pinakagyat na tungkulin ng lahat ng mga demokratikong pwersa para makabawi ang mamamayan at bansa sa madugo, mapang-api at mapagsamantala niyang paghahari.

POLYETO | Biguin ang pasistang pananalasa ng 83rd IBPA!
July 15, 2021 | New People's Army | Bicol Regional Operational Command (Romulo Jallores Command) | NPA-East Camarines Sur (Tomas Pilapil Command) |

Dapat labanan ng masa ng Camarines Sur ang pananalasa ng 83rd IBPA sa kanilang buhay at kabuhayan. Daragdagan lamang ng presensyang militar ang kahirapang dinaranas ng masa dulot ng nagpapatuloy na pandemya at iba pang kontramamamayang patakaran ng rehimeng US-Duterte.

Prof. Jose Maria Sison’s book ‘On the Philosophy of Marxism-Leninism-Maoism’ Now Available
May 28, 2021 |

On the Philosophy of Marxism-Leninism-Maoism demonstrates Jose Maria Sison’s comprehensive and profound knowledge of the epochal stages through which the theory and practice of the world proletarian revolution have developed. Such knowledge is well propagated among the cadres and members of the Communist Party of the Philippines. This book demonstrates Sison’s excellence as a theoretician […]