Silyab Polyeto | Magprotesta sa harap ng walang awat na pagtaas na presyo ng langis!

,

 

Download here
Pilipino: PDF
Bicol: PDF

Silyab Polyeto | Magprotesta sa harap ng walang awat na pagtaas na presyo ng langis!