Gabay sa Talakayan: Pagtaas ng presyo ng langis sa 2022

,

Download here
Pilipino: PDF

Gabay sa Talakayan: Pagtaas ng presyo ng langis sa 2022