PRAYMER | 5 pambabaluktot ng mga Marcos at AFP sa kasaysayan noon at ngayon

,

 

Download here
Pilipino: PDF
Bisaya: PDF
Hiligaynon: PDF

Read here: Pilipino | Bisaya | Hiligaynon

PRAYMER | 5 pambabaluktot ng mga Marcos at AFP sa kasaysayan noon at ngayon