Tinipong pahayag ng rebolusyonaryong kilusan sa Bicol (Enero 2022)

,

 

Download here
Pilipino: PDF

Tinipong pahayag ng rebolusyonaryong kilusan sa Bicol (Enero 2022)