Magun-ubong mga proyektong reklamasyon, kabilin ni Duterte kang Marcos

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoEnglish

Sa unang mga adlaw sa poder, pakitang-tawong giharang ni Ferdinand Marcos Jr ang balaodnon sa pagtukod og sonang pang-ekonomiya sa Bulacan kung asa ibutang ang higanteng proyektong Aerotropolis sa San Miguel Corporation (SMC). Matud niya, disbentahe ang kontrata niini sa estado. Sa aktwal, gusto lang niyang isalang sa renegosasyon ang proyekto aron siya na pud ang makapahimulos sa mga kikbak. Duha ka adlaw human iyang gibasura ang balaodnon, subli kining gisumite sa Senado sa igsuon niyang si Imee Marcos.

Usa ang ₱736-bilyong Aerotropolis sa magun-ubon sa kinaiyahan, di-syentipiko ug kontra-katawhang mga proyektong reklamasyon nga kabilin sa rehimeng Duterte kang Marcos. Ang lain pang dagkung proyektong anaa pa sa aplikasyon nga ang-ang mao ang Sangley Point International Airport Reclamation Project (1,900 ka ektarya) sa mga Remulla, ang 1,500-ektaryang planong reklamasyon sa SM Prime Holdings sa baybay sa Cordova sa Cebu ug Cavite Province Land Reclamation and Development Project sa mga Revilla (1,332 ka ektarya) nga gitanyag sa Century Peak Corporation, usa ka kumpanyang gipanag-iya sa tigsuporta ni Duterte nga si Wilfredo Keng.

Gawas niini, adunay 120 ka mga proyekto nga nakasumite sa Philippine Reclamation Authority (PRA) ang anaa sa lain-laing ang-ang sa aplikasyon, pagdisenyo ug implementasyon. Anaa sa 50 dinhi ang nahimutang sa Manila Bay.

Kunsabuhay sa burukrata ug burgesya

“Dili sa akong termino,” ang tubag ni Rodrigo Duterte niadtong 2020 dihang gipangutana siya kung unsa ang palisiya sa iyang rehimen kalabot sa reklamasyon. Sa ngalan ng kontra-korapsyon, gisalang niya sa renegosasyon ang mga proyekto aron manghuthot og kikbak gikan sa mga kontrata. Ayha niini, gipailalum niya sa iyang upisina ang PRA aron isentro kaniya ang suhulan.

Sa katapusan sa iyang termino, dili moubos sa 30 ka proyekto ang gitugutan niyang maghimo og reklamasyon. Anaa sa Manila Bay ang trese niini. Ang usa niini—ang Pasay Harbor City Reclamation Project sa iyang kroni nga si Dennis Uy ug kasosyong kontraktor nga Chinese ang anaa na sa ang-ang sa aktwal nga implementasyon. Pinakadaku ang 650-ektaryang Navotas City Coastal Bay Reclamation Project sa Argonbay Construction Company, subsidyaryo sa SMC sa “suud niyang higala” nga si Ramon Ang.

Sa taho sa PRA, lima ka proyekto ang gihatagan ni Duterte og pagtugot aron sugdan ang reklamasyon (upat sa Manila Bay, usa sa Mandaue, Cebu), walo ang adunay awtorisasyong ipadayon ang mga plano (lima sa Manila Bay ug tig-usa sa Batangas, Samar ug Minglanilla sa Cebu) ug 14 ang anaa sa ang-ang sa kasabutan sa mga lokal nga gubyerno (upat sa Manila Bay, tulo sa Cebu, duha sa Cagayan ug tig-usa sa Batangas, Southern Leyte, Iloilo, Palawan ug Surigao del Sur.) Sa kinatibuk-an, mikabat sa kapin 4,500 ka ektarya ang pagahimuon nga mga isla ug ekstensyon sa mga baybay sa mga proyekto.

Mayorya sa mga kontrata direktang gihatag ni Duterte sa iyang mga alyadong kumprador ug pulitiko. Gawas kang Ang ug Uy, gihatag ni Duterte ang Pasay Reclamation Project (360 ka ektarya) sa pamilyang Sy. Gitugutan niya nga ipadayon ang Manila Waterfront City Reclamation Project sa mga Gatchalian, Mandaue City North Reclamation and Development Project sa mga Romero ug Batangas Port Reclamation Project sa mga Leviste.

Gitugutan usab ni Duterte ang pagtukod sa Horizon Manila sa pamilyang Legaspi, usa sa pinakadaku nga pribadong kontraktor sa gubyerno nga nalambigit sa mga maanomalyang proyekto sa kanhing presidenteng Gloria Arroyo. Mapadayon na usab ang Manila City of Pearl Project sa UAA KinMing nga gipanag-iya sa iyang tigsuportang Chinese nga si Kitson Soriano Kho.

Gawas sa PRA, pipila pa sa adunay aplikasyon mao ang proyektong reklamasyon sa Dumaguete City ug Laguna Lakeshore Expressway.

Sukwahi sa gipanghinambog nga magmugna ang maong mga mga proyekto og “gatusan ka libong mga trabaho,” pulos mga kontraktwal, temporaryo ug ubos nga klase ang mga trabahong itanyag niini sa mga Pilipino. Kini tungod kay halos tanan sa mga nahisgutang kumpanya ang mogamit og mga langyawng kumpanya gikan sa pagdisenyo hangtud sa dredging ug aktwal nga paglatag sa mga isla. Lakip dinhi ang China Harbor Engineering Company, usa ka subsidyaryo sa China Communications Construction Company, ang kumpanyang iligal nga naghimo og reklamasyon sa West Philippine Sea. (Unang bahin)

Magun-ubong mga proyektong reklamasyon, kabilin ni Duterte kang Marcos