Pagtukod og eco-zone sa militarisadong bahin sa Davao City, gikundena

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoEnglish

Gikundena sa National Democratic Front-Southern Mindanao Region (NDF-SMR) ang plano sa pamilyang Duterte nga magmuntar og economic zone sa labing militarisadong mga lugar sa Davao City. Matud niini, ginapatataw sa maong plano nga pagpangilog sa yuta ang tinuod nga laraw sa kampanyang kontra-insurhensiya sa kanhing meyor sa Davao ug bise presidente na karon nga si Sara Duterte-Carpio.

Niadtong ikaduhang semana sa Hulyo, gianunsyo sa lokal nga gubyerno ang kumbersyon sa 25-ektaryang yuta sa Barangay Daliao, Toril ug 80-ektaryang yuta sa kasikbit nga Bunawan ug Tibungco, tanan sa Davao City. Ang maong mga kayutaan mga umahan sa liboan ka mag-uuma ug Lumad nga walay kaugalingong yuta. Imbes nga ihatag kanila, plano sa mga Duterte nga tukuran ang yuta og usa ka agro-industriyal nga “economic zone” nga pahimuslan sa mga burukrata (sa porma sa mga kikbak sa imprastruktura) ug lanyawng mga kumpanya.

Kini nga mga barangay lakip sa mga lugar nga gideklarang “insurgency-free” niadtong Hunyo 21 sa 10th ID sa Armed Forces of the Philippines (AFP). Gihimo ang deklarasyon taliwala sa walay hunong nga militarisasyon, pagpangmasaker, pagpamatay, iligal nga pagpang-aresto ug detensyon, intimidasyon, pugos nga “pagpasurender” sa mga sibilyan ug pugos nga pagpamyembro kanila sa pekeng mga organisasyong masa.

Ang Toril, sa partikular, kapin usa ka dekada nang pokus sa walay-puas nga militarisasyon sa AFP. Niadtong milabayng tuig, gitukod dinhi sa 10th ID ang pekeng mga organisasyon sa mag-uuma aron hatagag dalan ang pagsulod sa mga komersyal nga plantasyon ug uban pang langyawng kumpanya.

Gitawag sa NDF-SMR nga “hinungog” ang planong pagtukod dinhi og mga sweatshop (pabrikang atrasado ug ubos kaayo ang suhulan). Labaw lamang niining pagrabehon ang problema sa kawalay yuta sa mag-uuma ug Lumad ug magbunga og grabeng porma sa pagpahimulos sa mga mamumuo.

Matransporma sa maong mga “agro-industriyal na eco-zone” ang produktibong mga yutang agrikultural ngadto sa mga plantasyon nga usa lang ka pananum alang sa eksport ug ilang mga plantang tigproseso ug tigpakete, ug mga lugar pangturismo. Sa hinanali, pagapalayason niini ang mga mag-uuma. Sa panglahutay, pagagub-on niini ang kanhing produktibong yuta tungod sa paggamit sa makahilo nga mga kemikal (pestisidyo ug uban pa), sama sa nahitabo na sa daghang plantasyon sa Mindanao.

Dili luwas sa planong tukuran og mga “eco-zone” bisan ang mga yutang kabilin sa mga Lumad sa laing pang bahin sa rehiyon. “Sa Talaingod, ekta-ektarya na ang gibutangan og mga dalan ug resort nga… nagpalayas sa gatusan ka mga pamilyang Ata-Manobo gikan sa ilang mga yuta ug panginabuhian.”

Pagtukod og eco-zone sa militarisadong bahin sa Davao City, gikundena