Semana sang Pagdumdom sa mga Martir, ginlunsar sang CPI (Maoist)

,
Ang artikulo nga ini may salhin sa English

GINPASIDUSemana sang Pagdumdom sa mga Martir,
ginlunsar sang CPI (Maoist)NGGAN KAG GINDUMDOM sang Communist Party of India (Maoist) ang mga martir sang rebolusyonaryong Indian halin Hulyo 28 tubtob Agosto 3, Semana sang Pagdumdom sa mga Martir. Ginsaluduhan nila ang nagalab-ot sa 124 Indian nga namartir samtang nagapatuman sang tagsa-tagsa nila nga rebolusyonaryong hilikuton sa nagligad nga tuig kag ila mga dungganon nga lider pareho kanday Charu Majumdar (napatay 50 tuig na ang nakaligad) kag Kanhai Chatterjee (napatay 40 tuig na ang nakaligad).

“Ginasaluduhan sang Komite Sentral ang tanan nga mga martir nga naghalad sang ila kabuhi para sa katuyuan sang pagtukod sang sosyalismo… kag para sa bag-o nga demokratikong rebolusyon sa India,” suno sa pahayag ni Abhay, tagapamaba sang CPI (Maoist).

Sa separadong pahayag sang CPI (Maoist) Central Region Bureau, ginpasidunggan nila ang mga martir nga mga Adivasi o tumandok sa pungsod kag ang ila pagpadayon sang paghimakas.

Nagpanawagan man sila sang suporta para sa pagtindog sang mga Adivasi batuk sa imperyalistang pagpandambong kag pagpangapin sa ila dutang ansestral angut sa palaabuton nga Pangkalibutanon nga Adlaw sang mga Tumandok sa Agosto 9.

Biktima sang pasistang rehimen ang mga tumandok kon sa diin ginaipit kag ginapahigad sang estado ang mga indi nalakip sa relihiyon nga Hindu. Masobra sa 8% sang populasyon sang India mga tumandok kag nagakapeligro subong bangud sa mga anti-tumandok nga layi nga pwersahan nga pagparehistro, bag-o nga layi angut sa pagpanag-iya sang kagulangan kag iban pa.

Semana sang Pagdumdom sa mga Martir, ginlunsar sang CPI (Maoist)