Mga protesta

,
Ang artikulo nga ini may salhin sa Bisaya

Kampanya nga #ML50, ginlunsar. Ginlunsar sang Hulyo 21 sa Quezon City Sports Club ang kampanya nga ML50 (Martial Law 50) bilang pagdumdom sa ika-50 tuig sang madulom nga adlaw sang layi militar sa idalom sang diktaduryang US Marcos I. Ginpangunahan ang aktibidad sang mga biktima sang layi militar, beterano kag bag-o nga aktibista, upod ang mga demokratikong organisasyon. Tuyo sini nga itib-ong ang kamatuoran kag kasaysayan kag padayon nga pagduso sang hustisya para sa mga biktima sa idalom sang paghari sang anak sang diktador.

Hilwayon si Elmer Forro! Naglunsar sang “malinong nga protesta” ang mga pamilya, abyan kag katrabaho ni Elmer Forro sa atubang sang Iloilo Hall of Justice sang Hulyo 29 para ipanawagan ang gilayon nga paghilway sa iya. Gindakop sang Marso 29 si Forro, secretary general sang Bayan-Panay, sa himu-himo nga kaso sang napaslawan nga pagpatay.

Mga mangunguma sa Isabela, nagbarikada batuk sa mina. Ululupod nga nagbarikada sang Hulyo 19 ang mga mangunguma, tumandok kag setler sa Cordon, Isabela para punggan ang Golden Summit Mining Corporation (GSMC) nga magtukod sang kudal sa ila duta nga ginatalauma kag ginapuy-an. Masobra 150 ektarya nga anay mga pastuhan ang plano nga himuon nga minahan sang GSMC. Suno sa mga residente, nagapangayo pa lang ang kumpanya sang bag-o nga permit pero pilit na ini nga nagapasilabot sa duta. Ginreklamo na sadto ang GSMC bangud sa operasyon nga open-pit mining nga nagsamad sa mga palayan, maisan kag sa Diadi River. Wala man ini nagapanweldo sang husto sa mga minero.

Mga protesta