Mga protesta

, ,
Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoEnglishHiligaynon

Kampanyang #ML50, gilunsad. Gilunsad niadtong Hulyo 21 sa Quezon City Sports Club ang kampanyang ML50 (Martial Law 50) isip pagdumdum sa ika-50 nga katuigan sa mangitngit nga panahon sa balaod militar ilalum sa diktaduryang US-Marcos I. Gipasiugdahan ang aktibidad sa mga biktima sa balaod militar, beterano ug bag-ong aktibista, kauban ang mga demokratikong organisasyon. Tumong niining panalipdan ang kamatuuran ug kasaysayan ug padayon nga pagduso sa hustisya alang sa mga biktima ilalum paghari sa anak sa diktador.

Buhian si Elmer Forro! Naglunsad og “hilum nga protesta” ang mga pamilya, higala ug katrabaho ni Elmer Forro atubangan sa Iloilo Hall of Justice niadtong Hulyo 29 aron ipanawagan ang hinanaling pagpagawas kaniya. Giaresto niadtong Marso 29 si Forro, secretary general sa Bayan-Panay, sa gama-gamang kaso sa pakyas nga pagpatay.

Mga mag-uuma sa Isabela, nagbarikada batok sa mina. Hiniusang nagbarikada niadtong Hulyo 19 ang mga mag-uuma, lumad ug setler sa Cordon, Isabela aron pugngan ang Golden Summit Mining Corporation (GSMC) nga magtukod og kural sa ilang yutang ginaugmad ug ginapuy-an. Kapin 150 ka ektarya nga kanhing mga pastuhan ang planong himuong minahan sa GSMC. Matud sa mga residente, kamulo palang gapangayo og bag-ong permit ang kumpanya apan pugos na kining misulod sa yuta. Gireklamo na kanhi ang GSMC tungod sa operasyon sa open-pit mining nga miguba sa mga humayan, maisan ug sa Diadi River. Dili usab kini tukma ang suhulan niini sa mga minero.

Mga protesta