Mga protesta

,
Ang artikulong ito ay may salin sa EnglishBisayaHiligaynon

Kampanyang #ML50, inilunsad. Inilunsad noong Hulyo 21 sa Quezon City Sports Club ang kampanyang ML50 (Martial Law 50) bilang paggunita sa ika-50 taon ng madidilim na araw ng batas militar sa ilalim ng diktadurang US-Marcos I. Pinangunahan ang aktibidad ng mga biktima ng batas militar, beterano at bagong aktibista, kasama ang mga demokratikong organisasyon. Layon nitong ipagtanggol ang katotohanan at kasaysayan at patuloy na paggiit ng hustisya para sa mga biktima sa ilalim ng paghahari ng anak ng diktador.

Palayain si Elmer Forro! Naglunsad ng “tahimik na protesta” ang mga kaanak, kaibigan at katrabaho ni Elmer Forro sa harap ng Iloilo Hall of Justice noong Hulyo 29 upang ipanawagan ang agarang pagpapalaya sa kanya. Inaresto noong Marso 29 si Forro, secretary general ng Bayan-Panay, sa gawa-gawang kaso ng bigong pagpaslang.

Mga magsasaka sa Isabela, nagbarikada laban sa mina. Sama-samang nagbarikada noong Hulyo 19 ang mga magsasaka, katutubo at setler sa Cordon, Isabela upang pigilan ang Golden Summit Mining Corporation (GSMC) na magtayo ng bakod sa kanilang lupang sinasaka at tinitirhan. Mahigit 150 ektarya na dating mga pastuhan ang balak na gawing minahan ng GSMC.

Ayon sa mga residente, humihingi pa lamang ang kumpanya ng bagong permit pero pilit na itong nanghihimasok sa lupa. Inireklamo na noon ang GSMC dahil sa operasyon ng open-pit mining na sumira sa mga palayan, maisan at sa Diadi River. Hindi rin ito nagpapasahod nang tama sa mga minero.

Mga protesta