Linggo ng Pag-alala sa mga Martir, inilunsad ng CPI (Maoist)

,
Ang artikulong ito ay may salin sa EnglishHiligaynonBisaya

Pinarangalan at inalala ng Communist Party of India (Maoist) ang mga martir ng rebolusyong Indian mula Hulyo 28 hanggang Agosto 3, Linggo ng Pag-alala sa mga Martir. Pinagpugayan nila ang umaabot sa 124 Indian na namartir habang nagpapatupad ng kani-kanilang rebolusyonaryong tungkulin sa nagdaang taon at kanilang mga dakilang lider tulad nina Charu Majumdar (namatay 50 taon na ang nakararaan) at Kanhai Chatterjee (namatay 40 taon na ang nakaraan.)

“Sinasaluduhan ng Komite Sentral ang lahat ng mga martir na nag-alay ng kanilang buhay para sa layunin ng pagtatayo ng sosyalismo…at para sa bagong demokratikong rebolusyon sa India,” ayon sa pahayag ni Abhay, tagapagsalita ng CPI (Maoist).

Sa hiwalay na pahayag ng CPI (Maoist) Central Region Bureau, pinagpugayan nila ang mga martir ng mga Adivasi o katutubo sa bansa at ang kanilang nagpapatuloy na pakikibaka.

Nanawagan din sila ng suporta para sa pagtindig ng mga Adivasi laban sa imperyalistang pandarambong at pagtatanggol sa kanilang lupang ninuno kaugnay ng paparating na Pandaigdigang Araw ng mga Katutubo sa Agosto 9.

Biktima ng pasistang rehimen ang mga katutubo kung saan ginigipit at isinasantabi ng estado ang mga hindi kabilang sa relihiyong Hindu. Higit 8% ng populasyon ng India ay mga katutubo at nanganganib ngayon dahil sa mga anti-katutubong batas na sapilitang pagpaparehistro, bagong batas kaugnay ng pag-aari sa gubat at iba pa.

Linggo ng Pag-alala sa mga Martir, inilunsad ng CPI (Maoist)