Ang Bayan | August 7, 2022

,

 

Download here
Pilipino: PDF | EPUB | MOBI
Video: Editorial
Bisaya: PDF | EPUB | MOBI
Video: Editorial
English: PDF | EPUB | MOBI
Hiligaynon: PDF | EPUB | MOBI

Read in: Pilipino | Bisaya | English | Hiligaynon

Mga pagtutuwid sa isyu Tomo LIII Blg. 13, Agosto 7, 2022

  1. Sa pahina 3, artikulong “Buntis, 2 bata at 3 magsasaka, pinaslang ng militar,” parapo 5, si Maximino (hindi Maximo) Digno ay pinatay sa Barangay Cahil, Calaca. Ang walang patumanggang pamamaril ay hiwalay na insidenteng naganap sa Barangay Malapad sa Lobo.
  2. Sa pahina 8, “Sa madaling salita,” ang unang kaso ng monkeypox sa Pilipinas ay natuklasan noong Hulyo 29, hindi Hunyo.
  3. Sa pahina 10, sa artikulong “Kasuklam-suklam na tubo ng mga kumpanya ng langis,” parapo 3, ang pangungusap na “Ang walang-kapantay na paglobo ng kinakamal na tubo ng mga monopolyong kumpanya sa langis ay hindi dulot ng kakulangan ng suplay sa pamilihan.” ay dapat “Ang walang-kapantay na pagtaas ng presyo ng langis ay hindi dulot ng kakulangan ng suplay sa pamilihan.”
Ang Bayan | August 7, 2022