Sa tabing ng mga pekeng engkwentro Buntis, 2 bata at 3 magsasaka, pinaslang ng militar

,
Ang artikulong ito ay may salin sa EnglishHiligaynonBisaya

Sunud-sunod ang mga kaso ng walang-patumanggang pamamaril ng mga sundalo ng Armed Forces of the Philippines (AFP) nitong nagdaang mga linggo. Pinalalabas ng mga sundalo na napaslang ang mga biktima sa mga engkwentro at na kasapi ang mga ito ng Bagong Hukbong Bayan (BHB).

Napaslang sa pamamaril ng 62nd IB ang 5-buwang buntis na si Christina Jacolbe sa Sityo Banderahan, Barangay Trinidad, Guihulngan City, Negros Oriental noong Hulyo 26, alas-5 ng umaga. Kasama niya sa tinutuluyang bahay ang kanyang 16-taong gulang na anak na si Everly Kee Jacolbe at kamag-anak na si Rodan Montero, na nasawi rin sa insidente. Dating guro sa daycare si Christina bago napilitang tumigil sa pagtatrabaho matapos i-redtag at tugisin ng militar.

Sa Batangas, nasawi sa pamamaril ng 59th IB sa Sityo Centro, Barangay Guinhawa, Taysan noong Hulyo 18 ang 9-taong gulang na si Kyllene Casao. Pauwi siya at kanyang ama mula sa pagpapastol ng kanilang kambing nang paputukan sila ng mga sundalo.

Pinipigilan ng 59th IB ang mga grupo sa karapatang-tao na mag-imbestiga sa pinangyarihan ng insidente at itinago ang ama ni Kyllene. Sa pakikipagnegosasyon sa lokal na gubyerno, naitulak ng mga grupo sa karapatang-tao ang paglulunsad ng isang independyenteng imbestigasyon kasama ang mga grupong nagtataguyod sa karapatan ng mga bata at United Nations Children’s Fund.

Sa Batangas pa rin, pinagbabaril ng 59th IB si Maximo Digno, isang magsasaka sa Barangay Malapad na Parang, Lobo noong Hulyo 26. Ayon sa mga residente, si Digno ay mayroong problema sa pag-iisip. Isang araw bago nito, walang-patumanggang nagpaulan ng bala ang mga sundalo ng 59th IB sa kalapit na lugar.

Sa Occidental Mindoro, pinatay ng 76th IB si Dante Yumanaw, katutubong Mangyan-Batangan at residente ng Sityo Tiyabong, Barangay Ligaya, Sablayan noong Hulyo 15. Siya ay kapitan ng nasabing barangay.

Ginigipit ng mga sundalo ng AFP ang pamilya ng mga biktima at pinagbabawalang bumisita sa burol.

Buntis, 2 bata at 3 magsasaka, pinaslang ng militar