Archive of Artisa at Manunulat ng Sambayanan-Southern Tagalog (Balangay Debora Stoney)

Pelikulang Maid in Malacañang ng mga Marcos, basura!
August 12, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | Artisa at Manunulat ng Sambayanan-Southern Tagalog (Balangay Debora Stoney) | Nika Antares | Spokesperson |

Mariing kinukundena ng Artista at Manunulat ng Sambayanan-Timog Katagalugan (ARMAS-TK) ang lansakang pagbabaluktot at pagsalaula ng pamilya Marcos sa madilim na kasaysayan ng bansa sa ilalim ng diktadurang Marcos at sa pagpopondo at pagpapalabas ng pelikulang Maid in Malacañang. Ito ay itim na propaganda ng mga Marcos para patibayin ang kanilang naratibo na sila ay […]

“Ang halimbawa ay ‘di mamamatay!”
August 18, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | Artisa at Manunulat ng Sambayanan-Southern Tagalog (Balangay Debora Stoney) |

Taos pusong nakikiramay ang ipinapaabot ng Artista at Manunulat ng Sambayanan (ARMAS) Balangay Deborah Stoney sa mga naiwanan ng kamakailang pinatay na si Ka Parts Bagani – rebolusyonaryong artista at pulang mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan (BHB). Si Ka Parts ay pinaslang noong Lunes, ika-16 ng Agosto, sa isang mala-EJK na pagpatay ng mersenaryong 5th […]

ARMAS-BDS: Mabuhay ang ika-52 aniberseryo ng Bagong Hukbong Bayan! Sugpuin ang pandemya ng pasismo! Lansagin ang pasistang rehimeng US-Duterte!
March 29, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | Artisa at Manunulat ng Sambayanan-Southern Tagalog (Balangay Debora Stoney) |

Buong pwersang pinagpupugayan ng Artista at Manunulat ng Sambayanan Balangay Deborah Stoney (ARMAS-BDS) ang Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa ika-52 anibersaryo nito. Tunay ngang kasama ang suporta ng malawak na hanay ng masang-api, hindi magagapi, hindi mapipigilan, at hindi matatalo ang hukbo ng mga mamamayan tungo sa pagpapalaya ng lipunan. Ngayong panahon ng de facto […]

Hustisya para sa kinulong at pinaslang sa Bloody Sunday massacre!
March 11, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | Artisa at Manunulat ng Sambayanan-Southern Tagalog (Balangay Debora Stoney) |

Mabigat na balita ang bumungad sa rehiyon ng Timog Katagalugan nitong umaga ng Marso 7. Hindi pa nagsisimula ang araw, sunod-sunod na inilunsad ng mga pasistang kapulisan ang pagloob sa mga opisina at bahay na arestuhin at pagpapatayin ang mga unyonista, organisador, at mga community leaders. Iligal na inaresto at ikinulong ang mga kasamang sina: […]