Bulawanon nga isyu sang Ulos, naggwa na

,
Ang artikulo nga ini may salhin sa PilipinoEnglishBisaya

Naggwa na ang bulawanon nga isyu sang Ulos (Disyembre 2018 kag Marso 2019), ang pangkultura nga dyornal sang pungsodnon-demokratikong hublag sa pagdumala sang ARMAS (Artista at Manunulat ng Sambayanan) sa ubay sang Partido Komunista ng Pilipinas (Marxismo-Leninismo-Maoismo). Malipayon nga ginahalad sang ARMAS ang antolohiya nga ini sa ika-50 anibersaryo sang dungganon nga partido sang sahing proletaryado kag sang pangunahon nga armadong organisasyon sini, ang Bagong Hukbong Bayan.

Bilang simbolo sang 50 tuig nga kabuhi-kag-kamatayon nga paghimakas, kaundan sang bulawanon nga isyu nga ini ang 50 pili nga binalaybay, kanta, salaysay, estorya kag iban pang naratibo, kag mga himo nga arte sang mga kilala nga manunulat kag artista pareho nanday Eman Lacaba, Romulo Sandoval, Kris Montañez, Jose Maria Sison, Alan Jazmines, Wilfredo Gacosta, Servando Magbanua, Kerima Lorena Tariman, Mayamor, Alice Guillermo, Neil Doloricon, Parts Bagani, Silvia Madiaga kag iban pa nga mga kadre sang Partido, Pulang kumander kag hangaway kag organisador sang masa. Mahimo nga i-download ang inyo nga kopya sa Philippine Revolution Web Central (cpp.ph).

Samtang, nagapanawagan ang Komite sa Editoryal para sa mga sinulatan nga literatura kag himo nga arte para sa Ulos 2022. Mahimo lang nga ipadala ang inyo nga kontribusyon nga sinulatan o ginhimo sa [email protected].

Bulawanon nga isyu sang Ulos, naggwa na