Bulawanong isyu sa Ulos, gimantala na

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoEnglishHiligaynon

Gimantala na ang bulawanong isyu sa Ulos (Disyembre 2018 ug Marso 2019), ang kulturanhong dyornal sa nasudnon-demokratikong kalihukan nga gidumalahan sa ARMAS (Artista at Manunulat ng Sambayanan) sa giya sa Partido Komunista ng Pilipinas (Marxismo-Leninismo-Maoismo). Mapasalamatong ginadalit sa ARMAS ang maong antolohiya (koleksyon sa mga teksto) sa ika-50 nga anibersaryo sa bantugang partido sa hut-ong proletaryado ug sa nag-unang armadong organisasyon niini nga mao ang Bagong Hukbong Bayan.

Isip pagsimbolo sa 50 ka tuig nga kinabuhi-ug-kamatayong pakigbisog, nag-unod ang maong bulawanong isyu og 50 ka piling tula, kanta, istorya, sugilanon ug uban pang naratibo, ug mga minugnang arte sa mga iladong manunulat ug artista sama nilang Eman Lacaba, Romulo Sandoval, Kris Montañez, Jose Maria Sison, Alan Jazmines, Wilfredo Gacosta, Servando Magbanua, Kerima Lorena Tariman, Mayamor, Alice Guillermo, Neil Doloricon, Parts Bagani, Silvia Madiaga ug uban pang mga kadre sa Partido, Pulang kumander ug manggugubat ug organisador sa masa. Mamahimong i-download ang inyong kopya sa Philippine Revolution Web Central (cpp.ph).

Nanawagan usa ang Tagdumala alang sa mga minugnang literatura ug arte alang sa Ulos 2022. Mamahimo lang nga ipadala ang inyong kontribusyon sa [email protected].

Bulawanong isyu sa Ulos, gimantala na