Kumpanyang Elbit, iboykot ug batukan

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoEnglishHiligaynon

Sa Mayo 15, pagadumdumon sa katawhang Palestino ang ika-74 ka tuig sa Nakba o Dakung Katalagman kung asa bangis nga gipalayas ang gatusan ka libong mga Palestino gikan sa ilang yuta aron tukuron ang estado sa Israel. Sukad kaniadto, nagkagrabe ang brutal nga okupasyon ug henosidyo sa Israel sa katawhang Palestino luyo sa mga internasyunal nga kasabutang nanalipud sa pinakabatakan nilang mga katungod.

Lakip sa mga pagpang-atake sa Israel ang pagtukod niini og mga koral aron palayason ang mga Palestino sulod sa West Bank ug Jerusalem niadtong 2002.

Niadtong 2004, gideklara sa International Court of Justice (ICJ) nga iligal ang pader sa West Bank. Giobliga niini ang tanang mga gubyerno nga nakapirma sa Fourth Geneva Convention nga “siguruhon ang pagsunod sa Israel” sa internasyunal nga makitawhanong balaod. Gibawal niini sa mga gubyerno nga maghatag og unsamang tabang nga “magpabilin sa sitwasyong gimugna sa pader.”

Sa ingon niining konteksto nahimugso niadtong 2005 ang kalihukang Boycott, Divest and Sanction (BDS) batok sa Israel ug mga kumpanyang nagahulhog sa bangis niining okupasyon. Usa sa mayor nga mga kampanya sa kalihukan ang Divest Elbit Systems (dili mamuhunan sa Elbit Systems). Ilalum niini, ginaduso sa mga Palestino ug sa ilang mga tigsuporta sa lain-laing nasud nga iatras sa mga kumpanya, institusyon ug gubyerno ang ilang puhunan sa Elbit Systems ug ihunong ang pagpalit sa mga armas ug teknolohiyang militar niini.

Gikan 2009, nahimo na sa maong kalihukan nga ipaatras ang pipila ka dagkung bangko ug institusyon nga mamuhunan sa kumpanya.


Nganong Elbit Systems?

Luyo sa hukum sa ICJ, padayon nga nagtukod ang Israel og mga pader aron palayason ang mga Palestino sa ilang mga yuta. Niadtong 2013, gitukod niini ang pader sa utlanan sa Golan Heights ug Syria. Niadtong 2017, gikural niini ang Gaza Strip nga epektibong nagpriso sa minilyong Palestino sa gitawag og “pinakadakung abli nga prisohan sa tibuok kalibutan.” Gibutangan sa Israel ang maong koral og tag-as nga tore, tsekpoynt ug hugot nga sistemang pangsarbeylans. Tibuok panahon kining ginasubaysubayan sa mga sundalo ug teknolohiyang militar.

Nag-unang nakapahimulos sa pagtukod ug pagpabilin sa maong mga pader ang Elbit Systems nga nagasuplay sa teknolohiya alang sa sopistikadong pagsubaybay sama sa image recognition ug biometrics ug nagamantine sa lapad ug manggilapasong mga database (o ginakolektang impormasyon kalabot sa mga tawo). Nagpalambo kini sa armadong mga robot nga nagpatrulya sa yuta ug mga drone sa kahanginan.

Ang Elbit Systems Ltd ang pinakadakung kumpanyang militar sa Israel. Niadtong 2021, gilakip kini sa Transnational Institute sa 23 internasyunal nga kumpanya nga nakaganansya sa pagpang-abuso sa tawhanong katungod sa mga migrante ug refugee sa tibuok kalibutan.

Nailhan kini sa pagmugna og elektronikong kahimanang militar ug sistema sa sarbeylans, nag-una sa mga unmanned air vehicle (UAV) o drone. Nag-empleyo kini og 12,700 ka mamumuo sa Israel ug nagdumala sa lapad nga pangkalibutang network sa kapin 80 subsidyaryo ug kalabot nga mga korporasyon. Aduna kini espesyal nga dibisyon sa unmanned aerial system (UAS) nga nakabase sa US nga nagpalambo sa Hermes 450 isip drone pang-ataken. Ang maong drone ang ginagamit sa Israel Defense Force aron subli-subling bombahan ang mga teritoryo sa Palestine, partikular ang Gaza.

Elbit sa Pilipinas

Sa duso sa US, ang gubyerno sa Pilipinas ang usa sa nagaapas sa mga armas ug teknolohiya sa Israel ug Elbit Systems. Ang mga ginapalit niining gamit ug sakyanang militar gikan sa Elbit parehong ginagamit sa brutal nga gyera kontra-insurhensiya sa rehimen nga nagadaut sa kinabuhi ug panginabuhian sa katawhan, ug sa kalasangan ug kinaiyahan.

Niadtong 2019, mipirma ang Deparment of National Defense sa kontrata alang sa “gatusan” ka gagmayng drone ug medyo daku nga mga drone sama sa Hermes 450 ug 900. Ginapalupad kini sigon sa kampanyang pagpamomba sa kabanikanhan.

Niadtong 2021, mibaha ang mga armas nga gimanupaktura sa Elbit sa nasud. Lakip dinhi ang mga M113A2 81mm Armored Mortar Carrier, 28 Iveco VBTP-MP Guarani APC, Remote Controlled Weapon Station ug 12 Soltam ATMOS 155mm/52cal self-propelled howitzer.

Kanhi lamang Abril 21, subling gipaganar sa Philippine Army ang 1st Tank Battalion isip pag-andam sa pag-abot karong tuiga sa giorder niining 18 Sabrah light tanks ug 10 Sabrah 8×8 wheeled light tank gikan sa Elbit. Nagkantidad ang kontrata og $172 milyon.

Kumpanyang Elbit, iboykot ug batukan