Mayo Uno 2022: Kasiguruhan sa pagtrabaho, dugang nga sweldo kag kinamatarung nga mag-unyon

,
Ang artikulo nga ini may salhin sa PilipinoEnglishBisaya

Dala ang mga panawagan para sa makabuhi nga sweldo, kasiguruhan sa pagtrabaho, benepisyo kag kinamatarung sa pabrika, nagmartsa ang minilyon nga mamumugon sa nagkalainlain nga bahin sang kalibutan para dumdumon ang Adlaw sa Pagtrabaho sadtong Mayo 1.

Para sa mga mamumugon nga Pilipino, dapat na nga ipatuman ang ₱750 pungsodnon nga adlawan nga minimum nga sweldo labi na sa atubang sang pagtaas sang presyo sang mga balaklon kag serbisyo. Panawagan man nila nga tapuson na ang kontraktwalisasyon, kag nagakaigo nga trabaho.

Nangin sentro sang mga pagtilipon ang Araneta Coliseum sa Quezon City kon sa diin naglab-ot sa halos 16,000 ang mga nagtambong sa pagpanguna sang Kilusang Mayo Uno (KMU) kag Bagong Alyansang Makabayan. Gin-umpisahan sang mga raliyista ang pagdumdom sa isa ka programa sa gwa sang koliseyum kon sa diin naghambal ang ila nga mga kandidato sa pagkasenador nga sanday Elmer Labog kag Neri Colmenares.

Suno sa KMU, daku nga hangkat ang ginaatubang sang pumuluyo nga Pilipino subong nga tuig: ang ginpalala nga pagpanghimulos kag pagpamigos sa katalagman sang pagpanumbalik sang mga Marcos kag pagkapyot sa poder sang mga Duterte. Pila ka adlaw antes sini, pormal nga gin-endorso sang grupo ang kandidatura nanday Vice President Leni Robredo sa pagkapresidente kag ni Sen. Kiko Pangilinan sa pagkabise-presidente. Nangin pangunahon nga bisita ang duha sa aktibidad. Madumduman nga sa Araneta Coliseum man ginlunsar ang kongreso sang pagtukod sang KMU sang Mayo 1, 1980 sa idalom sang diktaduryang US-Marcos.

Kadungan sini, nagmartsa sa kalsada ang mga mamumugon sa Baguio City, Legazpi City, Naga City. Sa Calamba, Laguna nagtipon ang nagkalainlain nga grupo para ipanawagan nga untaton na ang pagpang-ipit sa mga mamumugon sa rehiyon.

Naglunsar man sang mga protesta kag programa upod ang mga tagasuporta sa pagkakandidato sang tandem Leni-Kiko sa Pasig City. Ginpamunuan sang mga pungsodnon-demokratikong pwersa ang mga protesta sa Pampanga, Rizal, Cavite kag Aklan, amo man sa mga syudad sang Roxas, Iloilo, Bacolod, Cebu kag Davao. Naghulag man ang mga Pilipino sa Australia.

Sa gwa sang pungsod, indi magnubo sa 700,000 ang nagmartsa sa Havana, Cuba para pasidunggan ang mga mamumugon nga Cubano kag labi pa nga pabaskugon ang pagsakdag sang soberanya sang pungsod batuk sa agresyon kag pagpasilabot sang imperyalista nga US.

Sa South Korea, ginpangunahan sang Korean Confederation of Trade Unions ang pagdumdom sa Mayo Uno. Panawagan nila: Kinamatarung sa pagtrabaho nga wala sang diskriminasyon, disente nga trabaho para sa tanan kag pagsikway sa indi pagkaalalangay.

Ginkundenar man sang Centre of India Trade Unions ang pagdabuk sang rehimeng Modi sa diskriminasyon sa kubay sang mga mamumugon. Ginapanawagan man nila nga protektahan ang paghiliusa sang mga mamumugon.

Sa Thailand ululupod nga nagmartsa ang mga mamumugon nga Thai kag Burmese sa distrito sang Siam agud ipanawagan ang dugang sa sweldo.

Ginatos man ang nagtipon sa New York, USA agud kundenahon ang mga kontra-imigrante nga polisiya sang US. Upod sa paghulag ang mga bag-o nga tukod nga unyon sang Starbucks kag Walmart. May mga paghulag man sa Chicago, Los Angeles, San Francisco, Boston, Washington D.C. kag iban pang bahin sang US.

Libu-libo nga mamumugon man ang nagmartsa sa France agud hangkaton ang presidente sang pungsod nga si Emmanuel Macron. Isa ka semana pa lang ang nakaligad pagkatapos mapilian bilang presidente si Macron sa pangaduha nga kahigayunan.

Pagpadayon man sang ila panawagan para sa dugang nga sweldo ang protesta sang mga mamumugon sa Turkey. Sadtong nagligad nga tuig ginsuguran sang mga unyon ang negosasyon para pataason ang sweldo subong nga tuig.

Sa Sri Lanka, nagapadayon ang Occupy Galle Face, isa ka hublag nga ginsuguran sang Abril 9 sa tuyo nga patalsikon ang pangulo sang pungsod nga si Gotabaya Rajapakasa.

May mga paghulag man sa Ecuador, Portugal, Germany, Belgium, Ireland, nagkalainlain nga bahin sang United Kingdom, Cambodia, Iran, Russia, Dominican Republic, Panama, Pakistan, Chile, Spain kag iban pang pungsod.

Sa Bolivia, upod nga gin-anunsyo sang gubyerno kag mga unyon ang dugang sa pungsodnon nga minimum nga sweldo para sa tanan nga mga mamumugon sa pungsod.

Mayo Uno 2022: Kasiguruhan sa pagtrabaho, dugang nga sweldo kag kinamatarung nga mag-unyon