Kampanya kontra inter-imperyalistang gyera, gilunsad

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoEnglishHiligaynon

Sa pagpanguna sa International League of Peoples’ Struggles (ILPS) ug mga organisasyon ilalum sa Bagong Alyansang Makabayan, gilunsad niadtong Mayo 21 ang Internasyunal nga Kampanyang Kontra-Gyera (International Anti-War Campaign) pinaagi sa pagprotesta atubangan sa embahada sa US sa Maynila. Bangis nga gibungkag ang programa ug giaresto silang Lloyd Manango, bise-presidente sa League of Filipino Students ug Kathy Yamzon sa Defend Jobs-Philippines. Napalingkawas sila sa ilang mga abugado human ang lima ka oras.

Tumong sa kampanya nga ibutyag ug batikuson ang pagpanulsol og gyera sa US, mga alyado niini ug dagkung masmidya. Matud sa ILPS, ang kaylap nga dis-impormasyon nga nagadapig sa interes sa pangkalibutang militarismo usa ka hulga sa pakigbisog sa katawhan alang sa kaugalingong paghukum batok sa gyera, okupasyon ug uban pang porma sa imperyalistang interbensyon.

Gikundena usab sa ILPS ang inter-imperyalistang panagbangi sa US-NATO (North Atlantic Treaty Organization) ug Russia nga nagbunga sa labing kalapasan ug kalisud sa katawhan sa Ukraine.

Matud sa ILPS, “Mas daghan pang gubat nga susama niini ang moulbo samtang mipaling ang imperyalismong US sa militarismo ug pangkalibutang gyera aron siguruhon ang tubo ug pahupayon ang mga epekto sa kasamtangan krisis sa ekonomiya.”

Gipunting sa grupo ang hegemonya sa US sa Southeast Asia nga nakaangkla sa dominasyong militar sa US sa Pilipinas isip nag-unang kasandigan sa pagpanalipud sa estratehikong interes niini sa rehiyon. Usa ang US sa pinakaunang mitimbaya kang Ferdinand Marcos Jr. sa iyang “kadaugan” sa milabayng eleksyon.

Giatol ang protesta sa upisyal nga pagbisita ni Biden sa mga nasud sa Asia gikan Mayo 20 hangtud 24.

Kampanya kontra inter-imperyalistang gyera, gilunsad