Kampanya kontra 
inter-imperyalistang gera, ginlunsar

,
Ang artikulo nga ini may salhin sa PilipinoEnglishBisaya

Sa pagpanguna sang International League of Peoples’ Struggles (ILPS) kag mga organisasyon sa idalom sang Bagong Alyansang Makabayan, ginlunsar sang Mayo 21 ang Internasyunal nga Kampanya nga Kontra-Gera (International Anti-War Campaign) sa paagi nga pagprotesta sa atubang sang embahada sang US sa Manila. Mapintas nga ginbungkag ang programa kag gin-aresto sanday Lloyd Manango, bise presidente sang League of Filipino Students kag Kathy Yamzon sang Defend Jobs-Philippines. Nahilway sila sang ila mga abugado pagkatapos sang lima ka oras.

Tuyo sang kampanya nga ibuyagyag kag pakamalauton ang pagpanulsol sang gera sang US, mga alyado sini kag daku nga masmidya. Suno sa ILPS, ang lapnagon nga disimpormasyon nga nagadampig sa interes sang pangkalibutanon nga militarismo pamahug sa paghimakas sang pumuluyo para sa kaugalingon nga determinasyon batuk sa gera, okupasyon kag iban pang porma sang imperyalistang interbensyon.

Ginkundenar man sang ILPS ang inter-imperyalistang paindisanay sang US-NATO (North Atlantic Treaty Organization) kag Russia nga nagdulot sang labaw nga kalakasan kag kabudlayan sa pumuluyo sang Ukraine.

Siling sang ILPS, “Mas madamo pa nga gera ang kapareho sini ang magaigrab samtang nagahabyog ang imperyalismong US sa militarismo kag gera nga pangkalibutanon para siguruhon ang ganansya kag palugpayan ang mga epekto sang subong krisis sa ekonomya.”

Gintumod sang grupo ang hegemonya sang US sa Southeast Asia nga nakaangkla sa dominasyon nga militar sa Pilipinas bilang pangunahon nga salandigan sang pagpangapin sang estratehikong interes sini sa rehiyon. Isa ang US sa pinakauna nga nagtamyaw kay Ferdinand Marcos Jr. sa iya “kadalag-an” sa nagligad nga eleksyon.

Ginsanto ang paghulag sa upisyal nga pagbisita ni Biden sa mga pungsod sa Asia halin Mayo 20 tubtub 24.

Kampanya kontra 
inter-imperyalistang gera, ginlunsar