Pamilyang Marcos, lubos na nga nakapanumbalik sa poder

,
Ang artikulo nga ini may salhin sa PilipinoEnglishBisaya

Lubos na nga nakapanumbalik sa poder ang mga Marcos sang iproklamar si Ferdinand Marcos Jr. bilang ika-17 presidente sang reaksyunaryong gubyerno sang Republika sang Pilipinas sang Mayo 25. Kadungan sini, napalawig man sang mga Duterte ang ila nga paghari sa pagdaog ni Sara Duterte bilang bise presidente.

Daw sa ginpakita sang mga Marcos sa pumuluyo ang ila pagbawi sa poder sang magsaka sa entablado sa atubang sang gin-isa nga sesyon sang Kongreso ang bilog nila nga pamilya, sa pagpanguna sang iya iloy nga si Imelda, nga dapat ara sa kulungan.

Nagpalakpak sa “makasaysayan” nga eksena nga ini ang kadam-an sang mga myembro sang Kongreso nga ginapugaran sang mga dinastiya pangpulitika. Solo ang bloke nga Makabayan ang nagpahayag sang tuman nga kaakig paagi sa pagsinggit sang ila pagpamatuk kag pagguwa sa awditoryum sa panahon sang proklamasyon.

Ginbweltahan sang Partido Komunista ng Pilipinas ang pagsaulog sang mga Marcos bilang isa ka “daku nga insulto sa kolektibo nga panumduman sang pumuluyong Pilipino” nga nag-alsa kag nagpalayas sa ila. Sa gwa sang Kongreso, ginbutong sang eksena ang kaakig sang madamo kag naglapnag ang panawagan nga ikulong si Imelda nga ginhusgahan sang 77 tuig nga pagkakulong sa pito ka kaso sang anomalya sang Nobyembre 2018 pa.

Gubyerno sang mga tirano kag teknokrata

Pareho sang ginalauman, ginpadyaan ni Marcos Jr. ang iya mga tinawo kag alyado sang mga pusisyon sa iya nga kabinete. Lakip diri ang mga pamilya nga nakabenepisyo sa diktadurya sang iya nga amay.

Para siguruhon nga tayuyon ang dalagan sang disimpormasyon kag kontrolon ang ila nga estorya, gintalana niya bilang Executive Secretary si Victor Rodriguez, ang madugay na niya nga chief of staff kag tagapamaba sa panahon sang kampanya. Ginhimo man niya nga Press Secretary si Rose Beatrice Cruz-Angeles, isa ka “vlogger” nga nagapadalagan sa mga troll farm, nga gingamit sa kampanya sang pagrebisa sang kasaysayan.

Magatindog nga sekretaryo sang Department of Education si Sara Duterte samtang ang iya nga tagapamaba nga si Christina Garcia-Frasco sa Department of Tourism.

Magatindog nga sekretaryo sang Department of Social Welfare and Development ang brodkaster nga si Erwin Tulfo (utod sang napilian nga senador nga si Raffy Tulfo kag sang sadto Tourism Secretary nga si Wanda Tulfo-Teo). Ginpili nga Special Assistant to the President si anay Davao del Norte Rep. Anton Lagdameo Jr. Si Rodrigo Duterte mismo nabalita nga igatalana bilang “drug czar,” nga baliskad sa tanan nga mga kaso nga atubangon niya kaangut sa paltik nga gera kontra-droga.

Wala gintandog kag labi pa nga ginsuportahan sang mga teknokrata nga tagasakdag sang neoliberalismo ang iya nga “tim sa ekonomiya.” Ginabug-os ini nanday Benjamin Diokno bilang sekretaryo sang Department of Finance, Felipe Medalla bilang gubernador sang Bangko Sentral ng Pilipinas, Alfredo Pascual sa Department of Trade and Industry, kag si Arsenio Balisacan sa National Economic and Development Authority.

Samtang, gintalana niya nga sekretaryo sang Department of Justice si Jesus Crispin Remulla, anak sang sadto gubernador nga si Juanito Remulla Sr. nga isa sa pinakamasupog nga alipures ni Marcos Sr. Nag-agum ang Remulla nga ini sang pagpakamalaut sa panahon sang kampanya pagkatapos i-red-tag niya ang mga nagtambong sa rali sang tandem Leni-Kiko sa Cavite.

Isa man ka anak sang sadto alipures ang gintalana ni Marcos Jr. sa Department of Migrant Workers. Ginbutang sa pusisyon si Susan Ople, anak sang sadto Minister of Labor nga si Blas Ople, ang nagapanguna nga propagandista sang “Bagong Lipunan.” Nagapamuno man sang Presidential Management Staff ang sadto Manila Rep. Zenaida Angping, isa pa ka loyalista.

Samtang, pwersado nga ginbungkag sang mga pulis ang martsa sang mga progresibong grupo halin sa sulod sang Commission on Hman Rights pakadto sa Kongreso sa adlaw sang proklamasyon.

Ginbomba nila sang tubig kag ginbatuta ang mga raliyista nga nagresulta sa pagkararong sang 14 ka tawo. Gab-i pa lang sang Mayo 24, nagabantay na ang pulis sa lugar. Nag-agum sang malapad nga pagpakamalaut ang mapintas nga dispersal.

Pamilyang Marcos, lubos na nga nakapanumbalik sa poder