Tuman kagamay nga dugang-sweldo, igahatag sa mamumugon

,
Ang artikulo nga ini may salhin sa PilipinoBisayaEnglish

Pagkatapos ang pila ka tuig, gindugangan sang tuman kagamay sang rehimeng Duterte ang sweldo sang mga mamumugon sa pungsod. Nagpasaka sang sweldo ang kadam-an sang mga rehiyon sang ₱15 tubtob ₱110.

Igapatuman ang dugang-sweldo sa duha tubtob tatlo ka hugnat sa masunod nga duha tubtob tatlo ka tuig.

Magaumpisa ang kadam-an sang mga pagtaas subong nga Hunyo.
Sa pihak nga bahin, nagapabilin nga nalansang sa ₱329 ang sweldo sang mga mamumugon sa Region IV-B. Bisan pa man, tuman kalayo pa gihapon sa makabuhi ang sweldo sang tanan sa pihak sang mga dugang.

Padayon ang pagduso sang mga mamumugon sa pagpanguna sang Kilusang Mayo Uno (KMU) para sa ₱750 nga pungsodnon nga minimum nga sweldo. Nagprotesta sila sa atubang sang Kongreso sang Mayo 23 para iduso ang paghimo sang layi sang ila panawagan kag pagkontrol sa pagtimbuok sang presyo sang langis kag mga balaklon. Ginsumalang ang protesta sang barikada sang mga pulis.

Sang Mayo 24, naglunsar man sang protesta ang mga myembro sang KMU-Southern Mindanao Region sa atubang sang DOLE-XI Regional Office para iduso ang panawagan para sa pungsodnon nga minimum nga sweldo.

May pareho nga paghulag nga ginatawag nga Flores de Endo sa Calamba, Laguna sang Mayo 31.

Tuman kagamay nga dugang-sweldo, igahatag sa mamumugon