Madulom nga matigayon ang sugilanon pangkalinungan

,
Ang artikulo nga ini may salhin sa PilipinoEnglish

Nagahuyog ang rehimeng Marcos II sa pagpadayon sang polisiya ni Rodrigo Duterte sang pagpugong sa sugilanon pangkalinungan, paggamit sa Anti-Terror Law para pabweluhon ang terorismo sang estado kag red-tagging, madamuan nga pagpang-aresto, tortyur kag madamuan nga pagpamatay sa wala-unod nga tuyo nga waskon ang demokratiko nga rebolusyon sang banwa. Ini ang pahayag ni Jose Maria Sison, Chief Political Consultant sang National Democratic Front of the Philippines (NDFP) sang adlaw nga pagsumpa ni Ferdinand Marcos Jr.

Wala sang indikasyon nga gusto ni Marcos nga makigsugilanon, siling niya. Indi man ini mahapos nga magbalik sa tunga sang subong nga polisiya sang GRP nga all-out war. “Wala sang mahimo ang NDFP para ibalik ang sugilanon kon magpakatig-a ang GRP sa all-out war policy sini,” suno kay Sison.

Dugang niya, bisan kis-a wala nakigsugilanon pangkalinungan ang pasista nga diktaduryang Marcos I kag wala man sini san-o man nawasak ang rebolusyonaryong hublag. “Sa baylo, natigayon sang kahublagan sang pumuluyo nga sakupon ang bilog nga pungsod… nga sa ulihi ang nangin kabangdanan sa pagbagsak sang pasistang diktadurya.”

Ang pagsulod sa sugilanon pangkalinungan sang tanan nga nagpungko sa reaksyunaryong estado—halin sa panahon ni Cory Aquino tubtob sa panahon ni Rodrigo Duterte—amo nga para pagwaon lang nga maka-kalinungan kag agud tigayunon ang lapnagon nga sarbeylans sa tunga sang mga rebolusyonaryo kag ipabilin ang mapanghimulos kag mapiguson nga nagaharing sistema. Ginahimo man nila ini sa tuyo nga ibutang sa pusisyon sang kapitulasyon ang NDFP, hambal ni Professor Sison.

Gintawag niya nga “wala sa pusisyon” ang bata nga Marcos pagkatapos nga “mapilian” bilang presidente paagi sa ginmanipula nga eleksyon sa bulig sang tirano nga si Duterte kag iya sindikato sa Comelec.

“Mahimo siya nga magdamgo nga may ikaduha nga kahigayunan ang ila pamilya sa pagwasak sa rebolusyonaryong hublag,” siling ni Sison. “Pero dapat niya dumdumon nga ang kahublagan nga ini nagdaku kag nagbaskog nga wala ini nawasak ni Marcos Sr.”

Bisan pa man, permi nga bukas ang National Democratic Front of the Philippines nga makigsugilanon sa Gubyerno sang Pilipinas, sin-o man ang presidente sini.

“Kon preparado ang administrasyon nga makigsugilanon, ngaa indi?” siling niya. “Mahapos lang buhion ang sugilanon,” siling ni Sison. Kinahanglan lamang aprubahan sang GRP o ni Marcos Jr ang nauna na nga mga nakasugtanan nga naisahan kag ginpirmahan sang duha ka partido.

Madulom nga matigayon ang sugilanon pangkalinungan