Pagpangbusal sa midya sa bisperas sang pagpungko ni Marcos

,
Ang artikulo nga ini may salhin sa PilipinoEnglish

Umarangkada sa bisperas sang pagpungko ni Ferdinand Marcos Jr sa Malacañang ang pagpangbusal sa hilway nga pamamahayag. Sang Hunyo 29, ginpalig-on sang Securities and Exchange Commission ang desisyon sini sang 2018 nga ipasara ang news site nga Rappler. Antes sini, ginmandu sang National Task Force-Elcac sa mga kumpanya sang telekomunikasyon nga i-block o balabagan sang mga ini ang 28 website, lakip ang website sang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP), National Democratic Front of the Philippines, mga alternatibong midya ka internasyunal nga organisasyon.

Ang sunud-sunod nga pagpasara sang alagyan sang impormasyon sa internet katumbas sa isa ka digital nga layi militar. Gintawag ini nga “Marcos Anti-Democracy” (MAD) firewall sang PKP. Hayagan ini nga pagkuga sa kinamatarung sang pumuluyo sa hilway nga pamamahayag, subong man sang ila kinamatarung magpahayag sang kritisismo sa reaksyunaryong estado.

Ginapasara ang Rappler sa alegasyon nga nagabaton sang alagyan nga kwarta ang news site para sa mga operasyon sini.

Sa kaso sang 28 website, ginbase ang pagpasara sa mandu sang anay hepe sang National Security Council nga si Gen. Hermogenes Esperon sang Hunyo 8 nga nagbansag sa mga website nga “terorista”. Ginduso ni Esperon nga ang nasambit nga pag-block nagasanto sa wala-basehan nga designasyon sang Anti-Terrorism Council (ATC) sa Partido bilang isa ka terorista nga organisasyon kag mga ginbansagan sini nga “tagasuporta” o “may kaangtanan” sa Partido. Sa aktwal, wala sang kahilabtanan sa terorismo ang MAD 
firewall.

Ginsug-alaw ang pagpangbusal sang wala-tuo nga pagkundenar kag pagpamatuk. Lakip diri ang National Union of Journalists of the Philippines nga sadto nagapangulba nga pagagamiton ang Anti-Terror Law para tapnaon ang tanan nga tipo sang kritisismo. Nagakapeligro nga igasunod ni Marcos ang pagdumili sa mga mamahayag sa tradisyunal nga midya (telebisyon, radyo kag print) nga magbalhag o magbrodkas sang anuman nga kritikal sa iya kag iya pamilya.

Suno kay Ret. Justice Antonio Carpio, wala sang gahum ang gubyerno nga balabagan ang mga website, lakip ang mga ginabansagan sini nga mga “terorista”.

Pagpangbusal sa midya sa bisperas sang pagpungko ni Marcos