Malabong magkaroon ng usapang pangkapayapaan

,
Ang artikulong ito ay may salin sa EnglishHiligaynon

Nakakiling ang rehimeng Marcos II sa pagpapatuloy ng patakaran ni Rodrigo Duterte ng pagpigil sa usapang pangkapayapaan, paggamit sa Anti-Terror Law para pabweluhin ang terorismo sa estado at red-tagging, maramihang pang-aaresto, tortyur at maramihang pagpatay sa hungkag na pagtatangkang wasakin ang demokratikong rebolusyong bayan. Ito ang pahayag ni Jose Maria Sison, Chief Political Consultant ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) noong araw ng panunumpa ni Ferdinand Marcos Jr.

Walang indikasyon na gugustuhin ni Marcos na makipag-usap, aniya. Hindi rin ito madaling bumalik sa gitna ng kasalukuyang patakaran ng GRP na all-out war. “Walang magagawa ang NDFP para ibalik ang usapan kung magmamatigas ang GRP sa all-out war policy nito,” ayon kay Sison.

Dagdag niya, ni minsan ay hindi nakipag-usapang pangkapayapaan ang pasistang diktadurang Marcos I at hindi rin nito kailanman nawasak ang rebolusyonaryong kilusan. “Sa halip, nagawa ng kilusan ng mamamayan na saklawin ang buong bansa…na sa kahuli-hulihan ang naging dahilan sa pagbagsak ng pasistang diktadura.”

Ang pagpasok sa usapang pangkapayapaan ng lahat ng mga naupo sa reaksyunaryong estado—mula sa panahon ni Cory Aquino hanggang sa panahon ni Rodrigo Duterte—ay para palabasin lamang na sila ay maka-kapayapaan at upang isagawa ang malawakang sarbeylans sa hanay ng mga rebolusyonaryo at panatilihin ang mapagsamantala at mapang-aping naghaharing sistema. Ginagawa rin nila ito sa tangkang ilagay sa pusisyon ng kapitulasyon ang NDFP, ani Professor Sison.

Tinawag niyang “wala sa katayuan” ang nakababatang Marcos matapos ito “mahalal” bilang presidente sa pamamagitan ng minanipulang eleksyon sa tulong ng tiranong si Duterte at kanyang sindikato sa Comelec.

“Maaari siyang managinip na magkakaroon ng pangalawang pagkakataon ang kanilang pamilya sa pagwasak sa rebolusyonaryong kilusan,” ani Sison. “Pero dapat niyang alalahanin na ang kilusang ito ay lumaki at lumakas nang hindi ito nawasak ni Marcos Sr.”

Gayunpaman, laging bukas ang National Democratic Front of the Philippines na makipag-usapang pangkapayapaan sa Gubyerno ng Pilipinas, sinuman ang presidente nito.

“Kung handa ang administrasyon na makipag-usap, bakit hindi?” aniya. “Madali lang naman buhayin ang usapan,” ani Sison. Kailangan lamang pagtibayin ng GRP o ni Marcos Jr ang nauna nang mga napagkasunduan na dati nang napagkaisahan at pinirmahan ng dalawang partido.

Malabong magkaroon ng usapang pangkapayapaan