Archive of Felicidad Mercado | Spokesperson

On Marcos Jr’s sugar fiasco
August 23, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Negros Island | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Negros Island | Felicidad Mercado | Spokesperson |

Neoliberalism is at the root of the sugar fiasco currently spotlighted on mainstream media. The US-Marcos II regime is aligning its allies within the sugar bloc while it blows up an unauthorized SRA order to muddle the issue of sugar importation. It performs as a typical bureaucrat capitalist government beholden to the dictates of its […]

Courageously wage all forms of struggle to seek justice for the victims of Oplan Sauron 1 and all human rights violations!
December 27, 2021 | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Negros Island | Felicidad Mercado | Spokesperson |

The Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid (PKM)-Negros commemorates all the victims of Oplan Sauron 1 or the Synchronized Enhanced Managing of Police Operation (SEMPO) on December 27, 2018, where six farmers were shot to death in the guise of “nanlaban” in Guihulngan City and jailed 50 more individuals from different towns of Negros Oriental. On […]

Maghimakas agud paslawon ang kontra-pumuluyo nga giyera sang US-Duterte nga rehimen! Pabayaron ang AFP kag PNP sa ila mga utang nga dugo sa mga mangunguma!
December 26, 2021 | NDF-Negros Island | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Negros Island | Felicidad Mercado | Spokesperson |

Ang Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid (PKM)-Negros lubos nga nagasaludo sa ika-53 nga anibersaryo sang Partido Komunista sa Pilipinas (PKP) sa Disyembre 26, 2021. Nagapakig-isa ang hanay sang mga mangunguma sa pagselebrar sang mga kadalag-an halin pa man sa pagkabun-ag sang mahal nga Partido sadtong Disyembre 26, 1968. Panahon ini sa pagselebrar sang mga kadalag-an, […]

PKM-Negros promotes agrarian revolution, broadest unity to overthrow insufferable and fascist Duterte regime
October 21, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Negros Island | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Negros Island | Felicidad Mercado | Spokesperson |

The peasants and farm workers in Negros Island are in life and death conditions brought about by widespread land grabbing, neoliberal agrarian policies, yearly dead season (colloquially referred to as ‘tigkiriwi’) and intensified militarization in peasant communities according to the Pambansang Katipunan ng Magbubukid or PKM-Negros (National Association of Peasants) in its statement commemorating this […]

Pasingki-on ang kahublagan mangunguma sa bilog nga Isla sang Negros! Isulong ang agraryo nga rebolusyon!
October 21, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Negros Island | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Negros Island | Felicidad Mercado | Spokesperson |

Nagapasidungog ang Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid (PKM-Negros) sa tanan nga mga mangunguma kag mamumugon sa uma sa Isla sang Negros nga yara sa tunga-tunga sang kabuhi kag kamatayon nga kahimtangan sang pagkalubong sa tuman nga kagutom kag kaimulon dala sang malapnagon nga pagpang-agaw sang duta, neoliberal nga patakaran sa agrikultura, tuigan nga tigkiriwi ukon […]

PKM-Negros sa ika-34 tuig nga komemorasyon sang Mendiola Masaker
January 22, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Negros Island | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Negros Island | Felicidad Mercado | Spokesperson |

Nagapakig-upod ang Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid (PKM-Negros) sa paghanduraw sang ika-34 nga tuig sang makasiligni nga Mendiola Massacre nga nag-utas sang 12 ka kabuhi sang mga mangunguma kag madamu nga pilason sa matawhay nga protesta nga ginsugata sang mapintas nga sabat sang mga pasista nga pwersa sang estado sa idalum sang anay presidente nga […]

Sa ika-duha nga tuig sang SEMPO 1, nagapanawagan ang PKM-Negros sang hustisya kag sukton ang rehimen Duterte sa iya krimen batuk sa pumuluyo
December 27, 2020 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Negros Island | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Negros Island | Felicidad Mercado | Spokesperson |

Nakapagkig-isa ang Pambansang Katipunan nga mga Magsasaka (PKM-Negros) sa tanan nga pumuluyong Negrosanon sa pagdumdum sa ika-duha na ka tuig nga kawad-on sang hustisya sa ginlunsar nga madinugu-on nga Synchronized Enchanced Management of Police Operations (SEMPO 1) ukon Oplan Sauron sang Police Regional Office (PRO 7) sa pagpamuno sang anay hepe sini nga si Debold […]

PKM – Negros renews call for justice for Hacienda Luisita massacre victims
November 16, 2020 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Negros Island | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Negros Island | Felicidad Mercado | Spokesperson |

In the afternoon of November 16, 2004, elements of the AFP/PNP carried out a brutal massacre of striking sugar workers and sugar mill workers in Hacienda Luisita in Tarlac. Seven workers were killed and another 200 were injured. Sixteen years after Hacienda Luisita massacre and justice remains elusive. Sixteen years after and farmers still fight […]

PKM-Negros: Kolektibo nga pangimbabawan ang tiempo muerto!
July 24, 2020 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Negros Island | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Negros Island | Felicidad Mercado | Spokesperson |

Mabaskog nga ginapakamalaut sang Pambansang Katipunan ng mga Magsasaka (PKM-Negros) ang nagabaskog nga militarista kag burukratiko nga tikang sang reaksyunaryo nga estado nga dugang naglubong sa malapad nga hanay sang mangunguma kag mamumugon sa kampo sa tuman nga gutom kag kaimulon nga nagresulta sa temprano pa nga pagtupa sang tuigan nga tiempo muerto ukon tigkiriwi […]

Palayason kag pasabton si Sinas kag ang rehimen US-Duterte sa ila mga paglapas kag brutal nga mga krimen sa pumuluyo!
May 22, 2020 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Negros Island | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Negros Island | Felicidad Mercado | Spokesperson |

Ang Pambansang Katipunan ng Magsasaka (PKM-Negros) ang mabaskog nga nagakondenar sa wala sang aksyon sang inutil nga gobyerno ni Duterte sa paglapas ni NCRPO Chief Debold Sinas angot sa ginhiwat nga mañanita sa iya kaadlawan nga nagalapas sa protocol kag regulasyon sang Enhanced Community Quarantine kag sa iya malawig nga listahan sang makasiligni nga mga […]