Archive of Karina Mabini | Spokesperson

Pahayag ng KM-Southern Tagalog sa ika-53 anibersaryo ng BHB
March 29, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | Kabataang Makabayan-Southern Tagalog | Karina Mabini | Spokesperson |

Pinakamataas na pagbati at pagpupugay mula sa Kabataang Makabayan Timog Katagalugan para sa ika-53 na anibersaryo ng pagkakatatag ng Bagong Hukbong Bayan. Mula sa ika-53 na taon patungo sa hinaharap ng rebolusyon, Malaki ang magiging gampanin ng kabataan sa kinabukasan. Sa isang lipunan na hawak ng mga gahaman walang hihigit na katarungan ang makakamit kundi […]

Mabuhay ang Ika-53 Anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas!
December 26, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | Kabataang Makabayan-Southern Tagalog | Karina Mabini | Spokesperson |

Isang taas-kamaong pagpupugay para sa lahat ng kasama! Kaisa ang Kabataang Makabayan Timog Katagalugan at Artista at Manunulat ng Samabayanan Balangay Deborah Stoney sa selebrasyon ng ika-53 na anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas. Pagpupugay sa 53 taon ng patuloy na paglaban para sa hustisya at tunay na paglaya ng sambayang Pilipino. Malaki ang papel […]

Depensahan ang Timog Katagalugan! Hustisya para sa mga biktima ng Bloody Sunday massacre!
March 11, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | Kabataang Makabayan-Southern Tagalog | Karina Mabini | Spokesperson |

Isang karumaldumal na krimen kontra sa mamamayan ang kinasangkutan ng pasistang PNP sa araw ng Marso 7, 2021. Sa loob lamang ng isang araw, pinatay ng mga pasista ang 9 na aktibista habang 6 naman ang inaresto sa rehiyon ng Timog Katagalugan. Dagdag lamang ang ‘Bloody Sunday’ sa mahabang listahan ng inutang na dugo sa […]

Opisyal na pahayag ng Kabataang Makabayan-TK sa pang-aabuso sa mga magsasaka sa Haciena Yulo
January 26, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | Kabataang Makabayan-Southern Tagalog | Karina Mabini | Spokesperson |

Sa pagpasok ng bagong taon, walang bago sa papet at pasistang Rehimen ni Duterte, hanggang sa kaniyang mga berdugong galamay sa Timog Katagalugan. Anim na araw matapos lamang ang pagpasok ng taon, nilusob at pinagbantaang palayasin ng mga armadong ng mga goons ng Pamilya Yulo ang kabahayan ng mga magsasaka sa Sitio Buntog. Parte ang […]

Kabataan, isulong ang pambansa-demokratikong rebolusyon upang ibagsak ang imperyalismo, pyudalismo, at burukrata kapitalismo!
December 26, 2020 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | Kabataang Makabayan-Southern Tagalog | Karina Mabini | Spokesperson |

Pinagpupugayan ng mga kabataan ng Timog Katagalugan ang makabuluhan na ika-52 anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas kasama ng walang-humpay na pakikibaka ng sambayanang Pilipino! Kinikilala ng Kabataang Makabayan Timog Katagalugan (KM TK) ang papel ng Partido sa pagiging gabay at tanglaw nito sa pagsulong ng demokratikong rebolusyon ng bayan na may sosyalistang perspektiba. Kasabay […]

A message from KM-TK for International Human Rights Day 2020
December 10, 2020 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | Kabataang Makabayan-Southern Tagalog | Karina Mabini | Spokesperson |

All dictators are fascists, all fascists are dictators. From Marcos to Duterte, US to China—all who disrespect human rights will bleed from a thousand cuts. Revolutionary greetings from Kabataang Makabayan Southern Tagalog! As we celebrate the International Human Rights Day, we call for peace and justice for all our slain comrades, martyrs, and all victims […]

Ang Solusyon? REBOLUSYON! Pahayag ng Kabataang Makabayan Timog Katagalugan para sa ika-56 Anibersaryo ng Kabataang Makabayan
November 30, 2020 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | Kabataang Makabayan-Southern Tagalog | Karina Mabini | Spokesperson |

Mapagpalayang Anibersaryo sa lahat ng mga Kabataang Makabayan ng Timog Katagalugan at sa buong bansa. Sa ating selebrasyon ng ika-56 na anibersaryo ng ating organisasyon ay malinaw ang panawagan ng mga Kabataang Makabayan. Panagutin ang inutil na rehimen, patalsikin si Duterte at ubos kayang isulong ang matagalang digmang bayan. Bukod sa pandemya at mga kalamidad […]

Pinakamataas na Pagpupugay para kay Rona Jane “Ka Ren” Manalo, Mabuting Anak ng Bayan at Martir ng Sambayanan
September 11, 2020 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | Kabataang Makabayan-Southern Tagalog | Karina Mabini | Spokesperson |

Likas sa tao ang paghahangad ng isang maalwang buhay para sa sarili at sa pamilya. Sa proseso ng pag-abot nito, unti-unti tayong namumulat sa katotohanang ang pagkamit ng marangal na pamumuhay ay nakasalalay sa pagbubuo ng isang lipunang may pagkakapantay-pantay at sa pagwawaksi ng pagsasamantala. Bagamat masalimuot ang landas na kailangang tahakin, ang nag-uumapaw na […]