Archive of Cultural

Pagpapabango sa mga simbolo ng diktadura
June 15, 2022

Sa darating na Hunyo 30, manunumpa bilang presidente ang anak ng diktador na si Ferdinand Marcos Jr. Gagawin ang kanyang inagurasyon sa ngayo’y National Museum, dating bulwagan ng Kongreso ng Pilipinas. Pinili ni Marcos Jr ang gusali dulot diumano ng makasaysayang halaga nito bilang benyu ng panunumpa ng naunang mga presidente. Ang hindi nababanggit ng kanyang […]

Antolohiyang Ulos, lumabas na
April 20, 2022

Lumabas na ang ginintuang isyu ng Ulos (Disyembre 2018 at Marso 2019), ang pangkulturang dyornal ng pambansa-demokratikong kilusan sa pangangasiwa ng ARMAS (Artista at Manunulat ng Sambayanan) sa pamamatnubay ng Partido Komunista ng Pilipinas (Marxismo-Leninismo-Maoismo). Malugod na ihinahandog ng ARMAS ang antolohiyang ito sa ika-50 anibersaryo ng dakilang partido ng uring proletaryado at ng pangunahing […]

Ulos | Ginintuang Edisyon (2018-2019)
April 18, 2022 |

Pangkulturang dyornal ng pambansa-demokratikong kilusan sa pangangasiwa ng Artista at Manunulat ng Sambayanan (ARMAS) sa pamamatnubay ng Partido Komunista ng Pilipinas (MLM)

Ispading 2022
April 09, 2022 |

Ang ISPADING ginapublikar kada tuig sa Hiligaynon kag Cebuano nga bersyon bilang isa ka pangkulturang pamantalaan sang rebolusyonaryong kahublagan sa Isla sang Negros.

Kalatas Komiks | Digmang Bayan, Sagot sa terorismo ng estado
April 04, 2022
Kalatas Komiks | Nay, 18 na ako!
March 29, 2022
Kwentong Kasama: Isang Koleksyon
March 18, 2022 |

Sinimulan ng Gintong Silahis Platung Pangkultura BHB-Bikol ang paglalathala ng mga kwentong buhay ng ilang piling Pulang mandirigma bilang pagsalubong sa ika- 52 anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan noong Marso 29, 2021. Layunin nitong higit na ipakilala sa madla ang kanilang tunay na hukbo at ang makulay na buhay at pakikibaka ng mga rebolusyonaryo.

Pasabilis Komiks | December 2021: Suntok sa Buwan
January 07, 2022

Pasabilis! is a quarterly newspaper published by the Executive Council of the National Democratic Front of the Philippines in Southern Mindanao.

Kadasig | March 2020: Series 1, Volume 1
October 25, 2021

Ang Kadasig usa ka koleksyon sa mga balak, sugilanon, drama, kanta, drowing, komiks ug mga kulit nga gimugna sa mga rebolusyonaryong pwersa sa North Eastern Mindanao Region ug, kasagaran niini, gipagula na sa Lingkawas. Produkto kini sa mga kauban ug masa sa milabay nga mga tuig ug sa kasamtangan. Daghan pa ang wala makolekta ug gitinguha nga pinaagi sa Kadasig mamantala- pagbalik ang mga rebolusyonaryong obra.