Batukan ang dili makatarunganong pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo

Kini nga artikulo adunay hubad sa Pilipino

Angayang makmakon ug tibuok-kusog nga batukan sa katawahang Pilipino ang mga kumpanya sa lana sa pagpahamtang karong adlawa sa labing bug-at nga dugang nga ₱6.10/litro sa presyo sa diesel ug kerosene, ug ₱1.40/litro sa presyo sa gasolina. Ikaduha ka semana na kini sa pagsaka sa presyo human ang daw limos nga pagrolbak ayha niini. Sukad sa pagsugod sa tuig, gibanabanang ₱19.65/litro sa gasolina, ₱37.80/litro sa diesel ug ₱33.20/litro sa kerosene ang netong pagsaka sa mga produktong petrolyo.

Walang-ulaw ang mga higanteng kumpanya sa lana sa pagpahamtang sa dili makatarunganong dugang presyo. Dugang-paantus kaayo kini sa yanong katawhan, ilabina sa mga mamumuo, mag-uuma, gagmayng mangingisda ug mga drayber. Siguradong mupatong pa kini sa hilabihan ka bug-at nang palas-anon sa masang kabus bunga sa padayong pagsaka sa presyo sa pagkaon ug mga batakang palaliton.

Walay-katupong ang tubo nga gihakop sa mga higanteng kumpanya sa lana ug mga imperyalistang bangkong nangapital dinhi. Niining ikaduhang kwarto (Q2), gideklara ang mosunod na pagsaka sa ganansya:

• ExxonMobil Corp., – $17.9 billion (upat ka pilo nga mas daku sa 2021-Q2)
• Chevron Corp – $11.6 billion (upat ka pili nga mas taas)
• Shell – $11.59 billion (duha ka pili nga mas taas)
• Total Energies – $5.8 billion (kapin doble ang pagtaas)

Dakung kabuang ang ginasulting adunay kanihit sa suplay sa lana. Ang tinuod, ang pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo bunga sa manipulasyon sa mga higanteng monopolyong kumpanya sa lana.

Dili angayang agwantahon sa katawhan ang makanunayong pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo. Ang pag-agwanta ug paghilumhilum pabor lang sa mga higanteng kapitalista nga himuon ang tanang porma sa pagpangdaugdaug sa katawhan aron magpaburot sa binilyong dolyar nga ganansya.

Kinahanglang ipagawas sa katawhan ang tanan nilang yangongo ug kasuko. Ang pagpanalipud sa ilang katungod ug kaayuhan anaa sa ilang mga kamot.

Batukan ang dili makatarunganong pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo