Labanan ang hindi makatwirang pagtataas sa presyo ng mga produktong petrolyo

Ang artikulong ito ay may salin sa Bisaya

Dapat tuligsain at buong-lakas na labanan ng mamamayang Pilipino ang mga kumpanya sa langis sa pagpapataw ngayong araw ng napakabigat na dagdag na ₱6.10 kada litro sa presyo ng diesel at kerosene at ₱1.40 kada litro sa presyo ng gasolina. Ikalawang linggo na ito ng pagtaas ng presyo matapos ang animo’y limos na pagrolbak bago nito. Simula sa pagbubukas ng taon, tinatayang ₱19.65/litro sa gasolina, ₱37.80/litro sa diesel at ₱33.20/litro sa kerosene ang netong itinaas ng presyo ng mga ito.

Walang-kahihiyan ang mga higanteng kumpanya sa langis sa pagpataw ng hindi makatwirang dagdag presyo. Labis-labis na dagdag-pasakit ito sa karaniwang mamamayan, laluna sa mga manggagawa, magsasaka, maliliit na mangingisda at mga drayber. Tiyak na papatong pa ito sa napakabigat nang pasanin ng masang anakpawis bunsod ng sumisirit na presyo ng pagkain at mga batayang bilihin.

Walang-kapantay ang tubong kinakamkam ng mga dambuhalang kumpanya sa langis at mga imperyalistang bangkong nangangapital sa mga ito. Nitong ikalawang kwarto (Q2), iniulat ang sumusunod na tubo:

• ExxonMobil Corp., – $17.9 billion (apat na ulit na mas malaki sa 2021-Q2)
• Chevron Corp – $11.6 billion (apat na ulit na mas mataas)
• Shell – $11.59 billion (dalawang ulit na mas mataas)
• Total Energie – $5.8 billion (higit dobleng pagtaas)

Malaking kalokohan ang sinasabing may kakulangan sa suplay ng langis. Ang totoo, ang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo ay bunga ng manipulasyon ng mga dambuhalang monopolyong kumpanya sa langis.

Ang tuluy-tuloy na pagsirit ng presyo ng mga produktong petrolyo ay hindi dapat pagtiisan ng bayan. Ang pagtitiis at pagtitimpi ay pabor lang sa mga higanteng kapitalista na gagawin ang lahat ng anyo ng pang-aapi sa taumbayan para magpakabundat sa bilyun-bilyong dolyar na tubo.

Dapat ilabas ng taumbayan ang lahat ng kanilang hinaing at galit. Ang pagtatanggol sa kanilang karapatan at kapakanan ay nasa kanilang mga kamay.

Labanan ang hindi makatwirang pagtataas sa presyo ng mga produktong petrolyo