Gipatay sa mga pasistang kriminal ang anak ug umagad ni Ka Oris samtang anaa sa kustodiya

Kini nga artikulo adunay hubad sa English

Gikundena sa Partido Komunista ng Pilipinas ang Armed Forces of the Philippines (AFP) ug ang 8th Infantry Battalion ug 4th Infantry Division sa pagpatay sa magtiayong Vincent Madlos ug Angie Polandres Salinas human silang gidagit ug gikustodiya sa militar. Si Vincent anak sa kanhing tigpamaba sa Bagong Hukbong Bayan nga si Ka Oris ug sa tigpamaba sa NDF-Northeast Mindanao nga si Maria Malaya.

Nagbyahe sila si Madlos ug Salinas subay sa national highway sa Bukidnon dihang gidagit sila sa mga pwersang militar duol sa Atugan Bridge sa Impasug-ong, Bukidnon. Aron tabunan ang ilang krimen, nagpamahayag ang AFP kagahapon nga napatay ang duha sa usa ka armadong engkwentro sa Impasug-ong, Bukidnon niadtong Sabado. Nagpagula dayon sila og litrato sa patayng lawas sa duha nga klarong hinimuhimo.

Nagpagawas karong adlawa ang Bagong Hukbong Bayan-North Central Mindanao Region og impormasyon isip pagpamatuud nga walay engkwentrong nahitabo sa maong lugar. Matud sa taho, ulahing nakita ang duha nga pugos nga gipasakay sa mga armadong tawo sa usa ka sakyanan duul sa Atugan Bridge.

Ang pagpatay kang Madlos ug Salinas klarong usa ka krimen sa gubat tungod kay naglapas kini sa internasyunal nga mga balaod sa gubat nga naggarantiya sa mga katungod sa mga tawo nga gihikawan sa kagawasan kalabot sa armadong panagsangka.

Among giawhag ang pamilya ug mga higala sa mga biktima nga hinanaling iduso sa AFP ang paghatag sa mga patayng lawas nilang Vincent ug Angie aron mahatagan sila og saktong haya. Katungod usab nilang ipa-awtopsiya ang mga patayng lawas aron masuta ang aktwal nga mga sirkumstansya sa ilang kamatayon.

Gikundena sa PKP ang kriminal nga modus operandi sa pagpamatay sa AFP sa mga bihag nga manggugubat o hors de combat sa Bagong Hukbong Bayan sa paglapas sa internasyunal nga mga lagda sa gubat, ug paghimuhimo og istorya sa mga armadong engkwentro aron magpakaylap og sayop nga impormasyon ug gamiton ang masmidya para linglahon ang publiko.

Kahinumduman nga gipatay si Ka Oris ug ang iyang medik nga si Ka Pika niadtong Oktubre 29, 2021 sa 8th IB sa susamang mga sirkumstansya, ug gi-cremate dayon ang ilang mga lawas aron sunugon ang tanang ebidensya sa krimen.

Parehong modus usab ang gihimo sa militar sa pagpatay kang Menardo Villanueva (Ka Bok), nasudnong kumander sa BHB, kinsa nadakpan sa Davao Oriental niadtong Disyembre 24, 2021, ug gipangulipas sa 10th ID nga napatay niadtong Enero 5, 2022, kapin sa usa ka semana ang milabay. Ang kosultant pangkalinaw sa NDFP nga si Pedro Codaste ug iyang medik nakahiagum usab sa parehong kriminal nga modus human sila gidakop niadtong Enero 19 sa Cagayan de Oro City, ug gipagawas nga napatay sa engkwentro niadtong Enero 25 sa Impasug-ong, Bukidnon.

Ubos sa gipasiugdahan sa US nga gubat kontra-insurhensiya ni Duterte ug Marcos, nakahimo ang AFP og grabeng mga pag-abuso ug paglapas sa tawhanong katungod ug internasyunal nga makitawhanong balaod nga gawasnon sa silot sa pagtarget sa mga sibilyan, ingonman sa mga masakiton ug walay armas nga mga rebolusyonaryo. Gipailalum sa walay hunong nga pagpanumpo ang mga organisasyon sa katawhan aron hadlukon ug pugngan sila sa pagbarog ug pag-asdang sa ilang mga protesta batok paghari sa terorismo sa estado.

Gipatay sa mga pasistang kriminal ang anak ug umagad ni Ka Oris samtang anaa sa kustodiya