2 sibilyan, pinatay ng 59th IBPA sa loob ng isang linggo Kriminal at berdugong 59th IBPA, panagutin!

,

Nananawagan ang NDFP-ST sa mamamayan na patuloy na ilantad at usigin ang 59th IBPA na siyang may pananagutan sa pagkamatay ng dalawang sibilyan sa Batangas nitong nakaraang linggo. Magkasunod na nasawi sa kamay ng 59th IB sina Kyllene Casao, siyam na taong gulang na batang babae noong Hulyo 18 at si Ginoong Maximino Digno, 50-taong gulang noong Hulyo 26. May kapansanan sa isip sapul pagkabata si Ginoong Digno at pinatutunayan ito ng mga kaanak at kababaryo na tahimik na mamamayan si Digno.

Taliwas sa kasinungalingang ibinubuga ng 59th IB at ni LTC Dennis Caña, tagapagsalita ng SOLCOM, walang naganap na engkwentro sa mga pwersa ng NPA at pasistang tropa sa pinangyarihan ng krimen sa Taysan at Calaca.

Sa ipinadalang ulat ng Eduardo Dagli Command (EDC), walang naganap na engkwentro sa So. Sentro ng Bgy. Guinhawa sa bayan ng Taysan kung saan namatay si Kyllene kundi ang labanan ay nangyari sa bulubunduking bahagi ng So. Amatong ng nasabing barangay na ilang kilometro ang layo sa So. Sentro. Mula sa bala ng mga tropa ng 59th IB na nasa So. Sentro na walang habas at buong karuwagang namaril nang walang direksyon ang kumitil kay Kyllene nang magkaroon ng putukan sa direksyon ng So. Amatong.

Imposible ding magkaroon ng engkwentro sa pagitan ng NPA at tropa ng 59th IB sa Bgy. Cahil, Calaca dahil walang yunit ng NPA ang EDC sa lugar. Nais pagtakpan ng 59th IB ang kanilang krimen at pagpatay kay Ginoong Digno sa pag-imbento ng labanan sa Bgy. Cahil at ang pagresiklo ng mga litrato ng mga nakumpiska nilang kagamitan ng NPA sa mga nagkaraang labanan para lokohin at paniwalain ang publiko sa kanilang hinabing kasinungalingan. Hindi napilit ng 59th IB na papirmahin ang mga upisyal ng barangay ng Cahil sa kasulatan na may “lehitimong nangyaring labanan” sa baryo. Hindi rin napigilan ng 59th IB ang mga kaanak ng biktima na isiwalat sa social media ang paghingi nila ng hustisya.

Nagkakabuhol-buhol ngayon ang 59th IB at SOLCOM sa pagtatanggol sa kanilang kasinungalingan upang iligtas ang mga sarili sa pananagutan. Tinatakot at binabantaan nila ang mga kaanak at kapamilya ng mga biktima na manahimik at huwag makipagtulungan sa mga gagawing imbestigasyon ng mga grupo sa karapatang pantao.

Gaya ng nakagawian ng mga pasista, gusto nilang ibunton ang sisi sa NPA sa ginawa nilang krimen at gamitin ang mga insidente para bigyang katwiran ang pananalasa ng mga pasista sa probinsya. Napakatuso nitong magpakana para marahas na isulong ang maruming kontra-rebolusyonaryong gera laban sa mamamayan.

Hindi maitatatwa ang responsibilidad ng 59th IBPA sa dalawang krimen ayon sa mga datos na nakalap mula sa mamamayang saksi at sa independyenteng pagsisiyasat ng mga grupo at organisasyong sa karapatang pantao. Namatay ang batang biktima dahil sa walang pakundangang pamamaril ng 59th IB noong Hulyo 18 sa Sityo Sentro, Bgy. Guinhawa, Taysan. Pauwi na ang bata kasama ang kanyang ama mula sa pagsusuga ng kambing nang hibang na mamutok nang walang direksyon at kalaban ang tropang militar na nakahimpil sa Sityo Sentro. Ang bahay ng biktima ay malapit lamang sa pinuwestuhan ng mga militar.

Samantala, lumilinaw na 59th IB din ang nasa likod ng pagkamatay ni Maximino Digno, isang 50-anyos na magsasakang taga-Bgy. Cahil, Calaca. Si Digno, na may kapansanan sa pag-iisip, ay pumunta sa kanyang sakahan noong hapon ng Hulyo 26 at hindi na nakauwi sa kanyang pamilya mula noon. Natagpuan na lamang ang walang buhay na katawan ni Digno sa kanyang sakahan kinabukasan na tinabunan lamang ng mga dahon ng saging ng mga pasista. Pinigilan din ng mersenaryong 59th IB ang mga kaanak na makita ang bangkay ni Digno.

Sa inilabas na pekeng balita ng kaaway, ipinagmayabang nito na may napatay silang kasapi ng NPA sa isang diumanong engkwentro sa nasabing barangay noong Hulyo 26, parehong araw ng pagkawala ni Digno.

Tunay na walang pakundangan ang 59th IB sa pagkitil sa buhay ng mga inosenteng sibilyan dahil sa malalim na nakatanim na kontra-mamamayan, pasista at mersenaryong doktrina at tradisyon nito. Ito ang tunay na mukha ng reaksyunaryong hukbo na gusto nitong ikubli gamit ang buhong na pangangatwiran at pagdadawit sa NPA. Nagkukumahog silang burahin ang mga ebidensya, patahimikin ang mga saksi at isubo ang inimbento nilang kwento sa publiko.

Napag-alamang hindi nilulubayan ng mga pasista ang pamilya ng mga biktima at nagbabanta rin sa mga taumbaryo na huwag magsiwalat ng kanilang nalalaman. Lalo nitong pinalulubha ang teror sa Taysan at Calaca kung saan napakarami nang naganap na paglabag sa karapatang tao sa gitna ng focused military operations at retooled community support program operations sa probinsya mula Mayo.

Ang kasuklam-suklam na rekord ng 59th IB sa paglapastangan ng karapatang tao ang naglalantad sa mga buladas nito sa social media at iba pang daluyan ng balita ng pagiging “protector battalion” kuno ng mga Batangueño. Sumisingaw ang baho ng 59th IB, mula pa sa mga krimeng iniwan nito sa Quezon kung saan ito nakadestino bago ipinadala sa Batangas at bilang dating cadre battalion ng mga CAFGU sa saklaw ng 2nd ID sa TK. Tampok dito ang kaso ng panggagahasa ng mga tropa ng 59th IB sa isang menor-de-edad sa Quezon noong 2019 na umabot pa hanggang sa internasyunal na komunidad. Sa dami ng kasalanan ng 59th IB sa masang magsasaka sa Quezon, isinusuka ito ng mga taga-Quezon at ilang ulit na pinalayas mula sa mga baryong gusto nitong pagtayuan ng kampo.

Mariing hinihiling ng mamamayan ng TK na pagbayarin ang 59th IB sa pagpaslang sa dalawang sibilyan sa Batangas. Hinahamon namin ang Commission on Human Rights at mga ahensyang nangangalaga sa karapatang tao na bigyang-aksyon ang dalawang kaso at igiit na parusahan ang mga responsableng tropa at opisyal ng AFP. Dapat singilin ng mga kapamilya’t kaanak ng mga biktima ng bayad-pinsala ang mersenaryong 59th IB at SOLCOM. Higit pa, nananawagan din ang mamamayan na palayasin ang kriminal, perwisyo at berdugong 59th IBPA sa Batangas at sa Timog Katagalugan.

Hinihikayat ng NDFP-ST ang mga lingkod-bayan, taong simbahan, abogado at iba pang demokratikong pwersa na suportahan ang mga makatarungang panawagan ng mamamayan at tulungan ang mga biktima ng 59th IBPA. Kailangang ipakita sa mga pasista na mas makapangyarihan ang sama-samang pagkilos ng mamamayan kaysa sa terorismo ng estado.###

Kriminal at berdugong 59th IBPA, panagutin!