Pabayron si Duterte sa pagpatay kang Kian ug sa liboan pa

Kini nga artikulo adunay hubad sa English

Nakigduyog ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa katawhang Pilipino sa pagtimaan karong adlawa sa ikalimang anibersaryo sa pagpatay sa 17-anyos nga si Kian delos Santos, kinsa gipasanginlan nga tigbaligya og iligal nga droga ug ekstrahudisyal nga gipatay sa gitawag nga operasyon kontra-droga.

Karong adlawa, among gihatagan og espesyal nga paghandum ang kapin sa usa ka gatos ka bata ug menor de edad, dugang pa kang Kian, nga gipatay ubos sa mini nga gubat kontra-droga.

Ang pagpatay kang Kian milamdag sa liboan ka biktima sa ekstrahudisyal nga pagpatay nga gihimo sa rehimeng Duterte ubos sa gitawag niining gubat kontra-droga. Duha ka pulis ang nahukmang sad-an sa pagpatay kang Kian, apan wala hingpit nga nakab-ot ang hustisya, dili alang kang Kian, ni alang sa napulo ka libong mga biktima sa ekstrahudisyal nga pagpatay sa mga pulis ug vigilante sa estado.

Sulod sa unum ka tuig, gilunsad ni Duterte ang usa ka mini nga gyera kontra-droga aron ipahimutang ang iyang kaugalingon isip pinakadakung protektor sa iligal nga droga sa nasud. Gimandoan niya ang kapulisan sa pagpatuman sa kaylap nga pagpamatay nga walay tulubagon. Mokabat sa 30,000 ka mga tawo, kasagaran mga gagmayng tigpayuhut ug tiggamit og droga sa mga kumunidad sa kabus sa kasyudaran, ang gibanabanang gipatay sa unum ka tuig nga kampanya sa dinaghang pagpamatay gikan sa 2016 hangtud 2022.

Mibarog ang liboan ka mga biktima sa “gyera kontra-droga” sa makiangayong basehan sa pagduso kang Duterte nga imbestigahan ug ikiha atubangan sa International Criminal Court (ICC). Kinahanglang kusganong ipadayon ang mga kaso sa mga krimen ni Duterte batok sa katawhan nga hiniusang gisang-at sa mga biktima.

Gipanghingusog sa mga upisyal sa gubyerno nga ang pagkakumbikto sa mga mipatay kang Kian nagpamatuud nga miganar ang sistema sa hustisya sa nasud, rason aron ilang babagan ang imbestigasyon sa ICC. Apan, dili nila malimod ang kamatuoran nga walay laing pulis nga nahukmang sad-an o nanubag sa lain pang liboan nga gipatay.

Dugang pa, klaro nga ang dinaghang pagpamatay mando mismo ni Duterte, ug sa iyang mga hepe sa kapulisan, lakip ang heneral niini kaniadto nga si Bato dela Rosa (gituboy ni Duterte isip senador pinaagi sa paglimboong sa eleksyon niadtong 2019).

Busa, padayon nga nangayog hustisya ang katawhang Pilipino. Ilang gipanghingusog nga si Duterte mismo, uban sa iyang mga alipures, manubag sa mga kaso atubangan sa ICC tungod sa mga krimen batok sa katawhan. Nanawagan ang Partido sa katawhan, ilabina sa mga biktima sa gyera kontra-droga ni Duterte, nga maghiusa ug ipadayon ang ilang krusada aron makab-ot ang hustisya.

Pabayron si Duterte sa pagpatay kang Kian ug sa liboan pa