Peke nga “surender” ug “amnestiya” ubos ni Marcos

Kini nga artikulo adunay hubad sa English

Subay sa bag-o lang gianunsyo ni Gen. Carlito Galvez, ang gitawag nga peace adviser (magtatambag sa kalinaw) ni Marcos, ang planong pagdeklarar og amnestiya walay pulos. Kasumpay lamang kini sa kampaya sa pekeng “pagpasurender” ug anomalosong pagtukod sa mga dalan ubos sa “barangay development” sa National Task Force (NTF)-Elcac.

Nagsugod ang maong paglingla sa mga peke nga numero. Giingon sa mga upisyal sa gubyerno nga 26,414 ka “misurender” nga NPA ang maapil sa amnestiya. Kini nga numero, syempre, usa ka dakung bakak tungod kay sa 2017, giingon sa Armed Forces of the Philippines (AFP) nga 4,000 lamang katawo ang NPA, ug kuno, mikunhod na karon ngadto sa 2,000. Nasayod kitang tanan nga sagad niining mga “misurender”, sa pagkatinuod, mga masang mag-uuma nga gipailalum sa mas grabeng matang sa pagpanghadlok ug napugos sa “pag-angkong” membro sa NPA.

Apan, sumala ni Gen. Galvez, 1-2 ka libo lang sa tanang “surrenderees” ang napasakaan og kaso. Kini halos usa ka pag-angkon nga ang dakung mayorya (93%) sa mga “misurender” sa AFP walay giatubang nga krimen sa bisan asang korte ubos sa mga balaod sa reaksyunaryong gubyerno. Ang pangutana: sa unsang basihanan sila “misurender” sa AFP.

Kung giingon sa AFP nga kining mga tawhana “nag-surrender” tungod sa ilang pagsuporta sa NPA, nan giangkon nila nga nakahimo sila og usa ka dakung krimen sa ilalum sa internasyunal nga makitawhanong balaod, nga klarong nagbawal sa pagpugos sa mga sibilyan nga bag-ohon ang ilang pag-unong bisan kung anaa sila sulod sa teritoryo sa usa ka kaaway nga nakiggyera.

Ang panaghisgot kabahin sa amnestiya usa ka dakung komedya sa dihang nangulipas ang gubyerno sa pagpagawas sa gibana-banang 800 ka mga binilanggong pulitikal, sagad nga gipasakaan og mga tinumotumong kriminal nga mga kaso aron sila madunot sa prisohan. O sa dihang nagpadayon kini sa paglutos sa mga ligal nga demokratikong organisasyon nga nagpasiugda sa mga pangandoy sa katawhan alang sa nasudnon ug katilingbanong kalingkawasan.

Ang maong programa sa amnestiya nga ginaduso ni Gen. Galvez nanimaho na usab sa korapsyon. Isip vaccine czar sa gubyernong Duterte, wala pa niya makwenta ang binilyon-bilyon piso nga gigasto alang sa mga anomalosong sekretong kontrata sa pagpalit og mga bakuna gikan sa China.

Dili malingla ang katawhang Pilipino sa “amnestiya” ni Galvez/Marcos/ELCAC, sama nga wala sila malingla sa peke nga “localized peace talks” nga dili makasulbad sa mga gamot sa ilang kalisud ug kagutom, ug nagsilbi lamang nga takuban sa kaylap nga pagpangilog og yuta sa mga langyawng multinasyunal ug sa ilang kasosyong mga lokal nga dagkung negosyante.

Peke nga “surender” ug “amnestiya” ubos ni Marcos