Press Release Subsub nga panawagan sa mga kandidato sa pagka-presidente alang sa panaghisgot-kalinaw, nagpamatuod sa pakyas nga gubat ni Duterte—CPP

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa English

Ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) karon miingon nga ang subsub nga panawagan sa mga kandidato sa pagka-presidente alang sa pagpadayon sa negosasyon sa kalinaw tali sa National Democratic Front of the Philippines (NDFP) ug sa Gubyerno sa Republika sa Pilipinas nagpamatuod nga pakyas ang todo-gyera sa rehimeng Duterte, National Task Force (NTF)-Elcac, Armed Forces of the Philippines (AFP) ug Philippine National Police (PNP).

Kagahapon, dayag nga gisuportahan ni Senador Manuel Pacquiao ang pagpadayon sa mga panaghisgot sa NDFP-GRP atol sa usa ka porum nga gipasiugdahan sa Citizens Alliance for Just Peace. Matud pa ni Pacquiao, nakasabot siya nganong ang katawhang Pilipino nag-armas ug nakig-away batok sa gubyerno. “Dili nako maingon… kung wala ko nahimong boksingero, lagmit nga nag-armas ug nagpabukid pud ko (tungod) sa among kalisud kaniadto,” matud niya. Gihatagan usab og gibug-aton ni Pacquiao nga gikinahanglan sa katawhan ang tinuod nga kalamboan ug panginabuhian isip pamaagi sa pagsulbad sa mga ugat hinungdan sa armadong panagbangi.

Sa miaging porum sa telebisyon, ang laing kandidato nga si Leody de Guzman, miila sa panginahanglan sa pagpatuman sa tinuod nga reporma sa yuta aron matubag ang inhustisya nga giantus sa masang mag-uuma. Gisuportahan usab niya ang panawagan nga ipadayon ang negosasyong pangkalinaw ug gipadayag ang kaablihon nga ipatuman ang mga gipangayo sa New People’s Army (NPA) ug rebolusyonaryong kalihukan.

Nanawagan usab sa pagpadayon sa panaghisgot kalinaw si Bise Presidente Leni Robredo ug Manila Mayor Isko Moreno, parehong kandidato sa pagka-presidente. Nagpadayag usab sila nga abli sa mga panawagan alang sa pagbungkag sa NTF-Elcac ug ang mapanumpuon nga Anti-Terorrism Act of 2020.

“Kini nga mga pamahayag nakadugang sa nagkaigting nga panawagan sa mga tigpasiugda sa kalinaw ug mga progresibong organisasyon nga ipadayon ang negosasyong pangkalinaw sa NDFP-GRP human napamatud-ang pakyas ang todo-gyera sa rehimeng Duterte batok sa rebolusyonaryong kalihukan,” matud ni Marco Valbuena, ang Chief Information Officer sa PKP.

Dugang ni Valbuena nga ang unum ka tuig nga gubat ni Duterte nagresulta lamang sa kaylap nga ekstra-hudisyal nga pagpamatay, iligal nga pag-aresto sa mga aktibista, pagpamomba sa mga komunidad gikan sa kahanginan ug kaylap nga paglapas sa tawhanong katungod, nga nagpasamot sa kahimtang sa katawhan imbes nga sulbaron ang mga gamot sa armadong panagbangi.

Ang upisyal sa impormasyon sa CPP nagkanayon nga ang mga problema sa kaylap nga kawalay trabaho ug kalamboan sa ekonomiya nga gihisgutan sa presidensyal nga eleksyon mao ang mga mahinungdanong hisgutanan nga gipunting sa borador sa Comprehensive Agreement on Socioeconomic Reforms (CASER) nga ginaasdang sa NDFP sa mga negosasyon. “Ang reporma sa yuta ug nasudnong industriyalisasyon mao ang sukaranan sa mga programa sa CASER kinahanglang ipadayon aron masulbad ang makasaysayanon ug katilingbanong mga gamot sa kalisud ug pagkaatrasado sa ekonomiya nga mitukmod sa liboan ka mga Pilipino nga mag-armas ug mag-rebolusyon.”

Ang “lokal nga panaghisgot kalinaw” dili solusyon

Samtang, gisaway sa PKP si Ferdinand Marcos Jr ug Sen. Panfilo Lacson nga nagaduso sa “local peace talks” (lokal nga panaghisgot kalinaw) nga gipasiugdahan ni Duterte ug sa NTF-Elcac. Gitin-aw ni Valbuena nga ang “local peace talks” nagsilbi lamang nga hinagiban sa kontra-insurhensiya.

Ang gitawag nga “local peace talks,” sukwahi sa pormal nga negosasyon tali sa NDFP ug GRP, gigamit lamang sa pagpahigayon og mga operasyong saywar ug paniktik batok sa katawhan ug sa ilang hukbong bayan. Sa takuban sa “grassroots engagement” (pagpasalmot sa mga anaa sa ubus), ginatarget, ginaatake ug ginaguba niini ang mga independyenteng organisasyon sa katawhan aron siak-siakon ang katawhan ug hikawan sila sa ilang kapasidad nga panalipdan ang ilang yuta, katungod ug interes.

Gitumbok ni Valbuena nga ubos sa maong kampanya, ginapatuman ang mga taphaw nga “livelihood programs” (mga programa alang sa panginabuhian), proyektong kalsada ug pabalay, aron tabunan ang batakang problema sa kawalay yuta, pagpalayas sa katawhan gikan sa ilang yuta, ug pagsilbing pangwartahan sa mga kurakot nga upisyal sa militar.

Ang kaylap nga mga paglapas sa katungod nga hinimoan sa mga pwersa sa militar ug pulis ubos sa takuban sa “lokal nga kalinaw” mitukmod sa mas daghang katawhan nga mosukol ug mosalmot sa NPA.

Subsub nga panawagan sa mga kandidato sa pagka-presidente alang sa panaghisgot-kalinaw, nagpamatuod sa pakyas nga gubat ni Duterte—CPP