Ayudang militar sa US, nagpalungtad sa gyera sa Ukraine

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoEnglish

Gipaigting ug gipalungtad sa imperyalistang US ug mga alyado niini sa North Atlantic Treaty Organization (NATO) ang proxy war niini batok sa Russia pinaagi sa pagbubu og binilyong dolyar nga kantidad sa armas ug ayudang militar. Tungod sa ginadawat nga ayudang militar, nagdumili ang gubyerno sa Ukraine nga makig-negosasyon pangkalinaw sa Russia aron hisgutan ang pag-undang sa gyera.

Niadtong Mayo 10, giaprubahan sa Kongreso sa US ang $40 bilyong pakete sa ayudang militar alang sa papet niining gubyernong Zelensky sa Ukraine. Sa kinatibuk-an, mokabat na sa $54 bilyon ang gibubu sa gubyernong Biden sa Ukraine sukad Marso. Mas daku kini og $6 bilyon sa kinatibuk-ang gigasto sa US isip ayudang pangmilitar ug pang-ekonomiya sa tibuok kalibutan niadtong 2019.

Ang maong bag-ong pondo pagagamiton aron ipangpalit og mga drone, liboan ka misayl nga anti-aircraft ug anti-tank, mga grenade launcher, riple, pistola, masinggan ug shotgun. Pagagamiton usab kini aron pangpalit sa minilyong bala ug granada, ug mga body armor ug helmet. Mayorya niini hinimo sa Lockheed Martin ug Raytheon, ingonman sa BAE Systems sa UK.

Ang nagkadakung ayudang militar sa US ug NATO klarong nagpakita sa paglunsad niini og usa ka proxy war sa Ukraine batok sa Russia. Ginapakita kini sa pagkambyo sa palisiya sa US: gikan sa kanhing mga deklarasyon nga “pagtabang sa Ukraine,” ginadeklara sa mga upisyal sa US nga ang laraw sa ilang pagtabang mao ang “gub-on ang kusog-militar sa Russia.”

Kaabag usab sa US ang United Kingdom sa pagsuporta sa Ukraine. Magkaabag usab sila sa pagtukmod sa mga nasud nga lakip sa NATO aron maghatag og suportang militar sa Ukraine. Ang Germany nagpadala og mga tangke sukwahi sa palisiya niini nga magpadala og ayudang militar sa mga gyera.

Dugay nang ginahagit sa US ang Russia gamit ang Ukraine. Gikan 2014, anaa sa $300 milyong ayuda kada tuig ang gigahin niini sa Ukraine aron armasan ug bansayon ang mga pwersang militar sa Ukraine, lakip ang pasistang Azov Battalion.

Ayudang militar sa US, nagpalungtad sa gyera sa Ukraine