Nagakuripon sang ganansya sa langis ang mga imperyalistang kumpanya

,
Ang artikulo nga ini may salhin sa PilipinoEnglishBisaya

Samtang lumos sa kabudlayan ang mayorya sang pumuluyong Pilipino bangud sa pagtimbuok sang presyo sang mga produktong petrolyo, nagalutaw naman sa ganansya sa langis ang mga daku nga imperyalistang bangko kag ahensya sa pinansya kag mga higante nga kumpanya sa langis. Sa nagligad nga mga semana, naglab-ot na sa halos ₱100 kada litro ang presyo sang gasolina, doble sa presyo sini sa umpisa sang tuig.

Wala renda ang pagtulod sang mga imperyalista sa presyo sang langis paagi sa ispekulasyon sa merkado, ang ginatawag nga oil futures, o mga kontrata sa pagbakal sang langis sa isa ka natalana nga panahon sa palaabuton. Ginasuportahan ini sang mga daku nga bangko tulad sang JP Morgan kag Goldman Sachs kag nagkalainlain nga mga ahensya pangpinansya (hedge funds) kag pamuhunan (investment houses) nga nagabuhos sang pondo sa merkado kag pana-panahon nga nagaanunsyo sang pagtaas sang presyo para impluwensyahan ang presyo sa merkado.

Sa pihak sang gera sa Ukraine, wala sang kakulangan sa suplay sang langis o sa kapasidad sa pagrepina sang krudo. Nagataas ang presyo sang langis indi bangud nagadaku ang gasto sa produksyon, kundi para padakuon ang ganansya sang mga kumpanya.

Sa unang kwarto sang tuig, nagsaka sang 300% padulong sa $35 bilyon ang ganansya sang Shell, ExxonMobil, BP, Chevron kag ConocoPhillips, nga nalakip sa pinakadaku nga kumpanya sa kalibutan. Nagsaka man sang 25% ang kita sang China Petroleum and Chemical Corp., ang pinakadaku nga kumpanya sa pagrepina sa bilog nga Asia, kag nalakip sa pangunahon nga nagaeksport sang produktong petrolyo sa Pilipinas.

Nagakuripon man sang ganansya ang mga lokal nga kumpanya sa langis. Sa unang kwarto, nagkita ang Petron Corporation sang ₱3.6 bilyon (doble sa nagligad nga tuig) samtang ₱3.5 bilyon naman ang kita sang Shell (tatlo kag tunga sa pilo kumparar sa 2021).

Presyo sang langis, panubuon!

Nagprotesta ang mga tsuper sa pagpanguna sang Piston sa atubang sang gasolinahan sang Petron sa Quezon City kag Valenzuela City para kundenahon ang liwat naman nga pagtaas sang presyo sang langis sang Hunyo 7 kag 14. Lima ka beses na nga nagtaas ang presyo sang langis halin ulihi nga semana sang Mayo. Ginbutong sini pataas ang presyo sang gasolina sang tubtub ₱100 kada litro sa pila ka lugar.

Nagakuripon sang ganansya sa langis ang mga imperyalistang kumpanya