Pungsodnong welga, ginlunsar sa Ecuador

,
Ang artikulo nga ini may salhin sa PilipinoEnglishBisaya

Ginlunsar halin Hunyo 13 sang mga tumandok kag pumuluyo sang Ecuador ang wala sang latid nga Paro Nacional (pungsodnon nga welga) batuk sa neoliberal nga mga polisiya nga resulta sang ila kabudlayan. Sa pagpanguna sang Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), isa ka pederasyon sang mga grupo nga tumandok nga Ecuadorian, linibo ang nagbuhos sa nagkalainlain nga kalsada para punggan ang pag-agi sang mga salakyan kag tawo. Ginparalisa nila ang masobra 20 ka mayor nga mga dalan.

Lakip sa ila ginaduso ang pagpanubo kag paglansang sa presyo sang langis (may lokal nga produksyon ang pungsod), subsidyo para sa mga imol kag iban pang reporma nga baliskad sa dikta sang International Monetary Fund sa pungsod.

Sang Hunyo 4, iligal nga gin-aresto ang presidente sang Conaie nga si Leonardo Iza kag ginkulong sa sulod sang 24 oras. Sang Hunyo 19, nagdeklarar ang presidente sang pungsod nga si Lasso Guillermo sang state of exception (pareho sang state of emergency nga malapit sa layi militar) sa tatlo ka prubinsya kon sa diin pinakamabaskog ang mga protesta.

Pungsodnong welga, ginlunsar sa Ecuador