Tagapangapin sang kapalibutan, gin-aresto

,
Ang artikulo nga ini may salhin sa PilipinoEnglishBisaya

Iligal nga gin-aresto ang tagapangapin sang kapalibutan nga si Vertudez “Daisy” Macapanpan, 68, sa Barangay Burgos, Pakil, Laguna sang Hunyo 11. Gindumog ang iya nga puluy-an sang 40 nga elemento sang mga yunit sang pulis. Bag-o lang matapos niya ang paghatag sang pahayag sa isa ka pagtilipon batuk sa mapanghalit nga Ahunan Pumped-Storage Hydropower Project nga plano nga tukuron sa Mt. Inumpog sa Sierra Madre.

Apat ka kaso sang pagpang-aresto, isa ka kaso sang pagpatay kag isa man ka tuyo nga pagpatay ang nareport sa nagligad nga mga simana. Ginluthang kag napatay sang mga elemento sang 7th IB ang Lumad nga si Calisa Langgaw, 57, residente sang Sityo Matingaw, Barangay Tacuhin, Palimbang, Sultan Kudarat sang Hunyo 6. Ginpatay si Langgaw, isa ka konsehal sa barangay, samtang nagapangayam sa bakulod sang Oh Luson, sakop sang Sityo Matingaw. Ginpagwa sang mga suldado nga katapo siya sang Bagong Hukbong Bayan (BHB) kag gintamnan sang M16.

Sa Sorsogon, wala patugsiling nga ginluthang sang mga indi kilala nga lalaki sang Mayo 29, alas-9 sang gab-i ang mag-amay nga mangunguma sa Barangay Gabao, Irosin. Nararong sa pagpangluthang ang 16 anyos nga bata kag iya nga amay.

Sang Hunyo 4, ginhalughog kag ginkawatan sang mga suldado sang 31st IB ang balay ni Ricky Evaso, isa ka mangunguma sa Barangay Olandia, Barcelona sa pareho nga prubinsya. Ginkawat ang iya nga kwarta nga ₱7,000 nga pangbakal tani sang idik kag salaguron nga kuneho.

Nag-umpisa ang operasyon militar sang 31st IB sa mga banwa sang Gubat, Barcelona kag Bulusan halin Mayo 24. Nagakampo ang mga suldado sa barangay hall kag kapilya sang mga barangay sa amo nga mga banwa. Nagpatawag sang mga pulong ang mga suldado sang Hunyo 2 sa Barangay Bugtong sa Barcelona para piliton nga “magsurender” ang mga residente.

Sa Ifugao, gindakop kag pilit nga ginpasurender sang 7th ID si Emmanuel Tan sa Barangay Namal, Asipulo sang Mayo 30. Si Tan isa ka organisador pangkultura sa komunidad sang mga mangunguma kag tumandok sa lugar.

Sang Hunyo 12, iligal nga gin-aresto sang mga suldado sang 62nd IB si Macario Fat Sr., isa ka lider-mangunguma, sa Guihulngan City.

Sa Masbate, halin Mayo 30 tubtob Hunyo 1, duha ka mangunguma ang gindakop sa kaso nga pagpatay kag paglapas sa Anti-Terror Law, samtang tatlo ka kaupod nila sa kaso pilit nga ginpasurender sang lokal nga pulis sa banwa sang Cataingan. Gin-akusar sila nga mga katapo kag tagasuporta sang BHB.

Tagapangapin sang kapalibutan, gin-aresto