Panawagan para sa mga kontribusyon

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoEnglishHiligaynon

MOTAMPO SA ULOS! Nagadawat na ang tagdumala sa Ulos sa mga kontribusyong literatura ug hinimong obra—tula, artikulo, mga naratibo sama sa reportahe, dagli ug mubong sugilanon, komiks ug dibuho. Ang tema sa isyu sa Ulos 2022 mao ang mga pakigbisog sa katawhan ug sa ilang hukbong bayan batok sa rehimeng US-Marcos kaniadto ug karon. Ipadala ang inyong kontribusyon sa [email protected] hangtud Oktubre 31, 2022.

Panawagan para sa mga kontribusyon