Makahilong industriya sa kemikal

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoEnglishHiligaynon

Yawe ang industriya sa kemikal ug mga produktong kemikal sa produksyong pang-agrikultura ug halos tanang subsektor sa pagmanupaktura. Naila kining dugukan sa nasudnong industriyalisasyon. Usa kini sa mga industriyang nanginahanglan og taas nga ang-ang sa teknolohiya ug adunay relatibong taas nga dugang-bili.

Sa Pilipinas, kini ang ikatulong pinakadakung subsektor sa pagmanupaktura—sunod sa pagkaon ug elektroniks. Niadtong 2021, mikabat sa ₱390 bilyon ang dugang-bili sa subsektor. Langkub niini ang 11%-12% nga pangkinatibuk-ang dugang-bili sa sektor sa pagmanupaktura. Ang giusang bili sa produkto niini (abereyds nga ₱7 bilyon kada tuig) naglangkub sa 6.7% sa gross domestic product.

Bisan pa man, gamay ug dili balanse ang industriyang kemikal sa nasud. Adunay mga yaweng produkto, sama sa abono ug tambal, nga dili sarang ang produksyon aron tubagon ang lokal nga panginahanglan. Sa kaso sa abono, ginaimport sa Pilipinas ang 95% sa panginahanglan sa mga mag-uuma. Nagsalig usab ang lokal nga pagproseso sa petrokemika ug ubang batakang sangkap ug elemento nga kinahanglang iimport.

Sa pikas bahin, ginasulting igo o sobra ang kapasidad sa pagmanupaktura sa produktong pangkonsumo sama mga plastik nga kubyertos, pangputos (wrapper), container, mga selopen ug stayrupum. Ang maong mga plastik gitawag og single-use (usa lang ka gamitan) lakip sa nag-unang hinungdan sa polusyon sa kalibutan, nagaguba sa mga ekosistema ug nagapatay sa daghang mananap sa kadagatan.

Sa nangagi, mayor nga eksporter sa glycerin ang Pilipinas, usa ka oleokemika nga gikan sa lubi. Ginagamit kini sa paghimo og sabon ug uban pang produktong panghinlo sa kalawasan. Gikan 2010, relatibong mas ubos na ang pangkalibutang demand alang niini tungod sa pagkusog sa palm oil isip panghulip nga sangkap. Hinayhinay na nga nalabwan ang Pilipinas sa eksport sa palm oil gikan sa Malaysia ug Indonesia nga mas barato ug abunda.

Niadtong 2019, kapin 1,400 ka kumpanya ang nakarehistro sa industriyang kemikal ug 46,000 ka klase sa ginaprosesong kemikal sa lokal nga imbentaryo. Halos katunga (43%) dinhi ang nagamanupaktura og plastik nga naglangkub sa 26% sa kinatibuk-ang produksyon sa kemikal sa nasud. Lakip sa mga hinimong produkto niini ang plastik nga pangbalay, tubo ug gamit sa mga negosyo. Ang lain pang produkto mao ang mga batakang kemikal sama sa alkohol, industrial gas ug resin (22%); ug mga produktong ginama sa goma sama sa ligid ug tsinelas (7%). Ang mayorya (45%) nakakategorya nga “uban pang produktong kemikal” sama sa mga pahumot, tambal, pintal, sabon ug shampu, tinta, kosmetiks, abono, pestisidyo, lubricant (lana, grasa ug uban pa) ug pangpilit.

Dominado ang industriya sa mga multinasyunal nga kumpanya sama sa Dow Chemicals Pacific Ltd (US), Du Pont Far East Incorporated (France) ug Bayer (Germany) ug dagkung agrokemika nga kumpanyang Monsanto (gipalit sa Bayer) ug Syngenta (China). Sa lokal, lakip sa adunay dagkung operasyon ang Petron ug JG Summit, Chemrez Technologies, Mabuhay Vinyl Corporation, Pacific Boysen Paint ug RiChemical Corporation. Makita sa Metro Manila, Bataan, Batangas, Cebu, Leyte, Negros ug Iligan ang mayor nilang mga pabrika.

Makahilong lugar sa pamuo

Direktang giempleyo sa industriya ang 93,000 ka mamumuo. (Migamay gikan 147,000 niadtong 2013.) Sama sa daghang sektor sa industriya, kaylaps ang kontraktwalisasyon ug ubos nga suhulan sa subsektor. Dugang niini, gibantog ang mga pabrika niini sa produksyong atrasado ug grabeng paglapas sa mga lagda sa pangkaluwasan ug panglawas nga maoy hinungdan sa pagkasakit ug pagkamatay sa mga mamumuo.

Usa sa pinakadakung trahedya sa pamuo ang sunog sa Kentex Manufacturing Incorporated, usa ka pabrika sa gomang tsinelas, niadtong 2015. Namatay sa sunog ang 72 ka mamumuo, sagad mga babaye, ug gatusan ang wala na nakita. Gawas sa dili maayo nga paghipos sa mga kemikal nga daling masunog, daw gipriso sa tangkal ang mga mamumuo kung mao nang wala sila makagawas dihang midilaab ang kalayo. Kadaghanan kanila mga kontraktwal nga walay mga benepisyo. Niadtong 2020, gibasura sa korte ang kriminal nga tulubagon sa mga upisyal sa kumpanya ug ginsakpan sa Bureau of Fire Protection nga naghatag og permit bisan dili pasado sa mga lagda sa pangkaluwasan ang pabrika.

Usa pa ka kaso sa dili luwas nga lugar sa trabaho ang pabrika sa Pepmaco, usa ka kumpanya nga nagahimo og sabon ug shampu. Usa sa mga mulo sa mga mamumuo dinhi ang pagpagunit ug pagpaproseso kanila sa kemikal nga baho kaayo ug makasunog og panit nga walay proteksyon. Gamit sa kumpanya sa paghimo og sabon ang Zeolite, usa ka kemikal nga nagabunga og kanser. Midugang kini sa isyu sa kontraktwalisasyon, ubos kaayong suhulan ug pagpamig-ot sa mga myembro sa ilang unyon.

Makahilong industriya sa kemikal