Archive of Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan (Makibaka)

Kabulukan ng reaksyunaryong eleksyon, ilantad! Rebolusyon ang solusyon! Kababaihan, sumapi sa Makibaka at sa Bagong Hukbong Bayan!
May 12, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan (Makibaka) |

Napatunayan sa katatapos na reaksyunaryong eleksyon kung paanong ninakawan ng boto ang mamamayang Pilipino. Ang kanilang boto, na para sa masang anakpawis ay kapangyarihan nila para baguhin ang kinasasadlakang kahirapan. Bukod sa automatic dayaan ng smartmatic , pre-programmed na rin ang buong paghahanda sa eleksyon. Mula sa mga Comelec appointees ni Duterte, sa malaganap na […]

Pahayag ng Makibaka para sa NDFP
April 24, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan (Makibaka) |

Sa okasyon ng ika-49 na taong anibersaryo ng National Democratic Front of the Philippines, taas-kamaong iginagawad ng mga rebolusyonaryong kababaihan mula sa Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan ang kanyang pagpupugay sa NDFP at sa mga alyadong organisasyong bumubuo nito. Sa okasyong ito rin ay nais bigyang pagpapahalaga at pagpupugay ng MAKIBAKA ang mga nabuwal lalo […]

Pahayag ng Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan (MAKIBAKA) sa Pandaigdigang Araw ng Kababaihan
March 08, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan (Makibaka) |

Magpakatatag, magpalakas, magkaisa! Wala nang iba pang mas mabisang paraan upang mawakasan ang pang-aapi, pagsasamantala, at pambubusabos ng imperyalismo sa kababaihan ng daigdig kundi ang walang pagod na pagsisikhay tungo sa rebolusyonaryong tagumpay! Nasasaklot sa imperyalistang gyera ang daigdig. Bago pa man ang sigalot sa Ukraine, matagal nang nagpapahirap sa kababaihan sa maraming bayan ang […]

Ibasura ang Resolution No. 28 ng NTF-ELCAC/Anti-Terror Council! Ibasura ang Anti-Terror Law! Labanan at biguin ang pasismo ng rehimeng US-Duterte!
February 27, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan (Makibaka) |

HINDI TERORISTA ANG MAKIBAKA! Mariing kinokondena ng Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan (MAKIBAKA) ang pagdedeklara ng NTF-ELCAC/ATC na isang teroristang organisasyon ang MAKIBAKA at ang iba pang mga alyadong organisasyon ng NDFP. Sa gitna ng pandemya at matinding krisis pang-ekonomiya, ang malinaw na naghahasik ng pasistang teror ay ang rehimeng US-Duterte! Hindi na bago ang […]

Sa okasyon ng ika-53 taong anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas — MAKIBAKA
December 26, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan (Makibaka) |

Mapulang pagbati ang ipinapaabot ng Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan – MAKIBAKA sa ika-limapu’t tatlong taon ng pagkakatatag ng Partido Komunista ng Pilipinas! Sa loob ng higit na limang dekada, patuloy na nagpupunyagi at nakikibaka ang Partido Komunista ng Pilipinas kasama ang malawak na hanay ng mga rebolusyonaryong mamamayan upang wakasan ang paghahari ng tatlong […]

MAKIBAKA statement on IDEVAW 2021
November 25, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan (Makibaka) |

Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan – MAKIBAKA, the revolutionary organization of Filipino women joins the worldwide commemoration of International Day for the Elimination of Violence against Women. The 25th day of November is the International Day for the Elimination of Violence against Women that is commemorated to raise awareness on the different forms of violence […]

Pagpupugay kay Ka Ella
August 27, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan (Makibaka) |

Taas-kamaong pinagpupugayan ng mga rebolusyonaryong kababaihan mula sa MAKIBAKA (Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan) si Kerima Lorena “Ka Ella” Tariman, bayani ng rebolusyong Pilipino at martir ng aping sambayanan at ang lahat ng mga rebolusyonaryong nag-alay ng kanilang buhay para sa pagtatagumpay ng matagalang digmang bayan. Si Kerima, na kilala din bilang Ka Ella ay […]

Limang taon ng kabiguan, ‘wag na dagdagan!—MAKIBAKA
July 01, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan (Makibaka) |

Limang taong pagkakaupo sa kapangyarihan ng pasistang rehimeng US-Duterte ay katumbas nang walang patumanggang pananabotahe sa ekonomiya, pagpapanikluhod sa dalawang nag-uumpugang imperyalistang kapangyarihan, higit na pagdurusa at pambubusabos sa sambayanang Pilipino. Mula sa kanyang kontra-mahirap na polisiyang Kontra-Droga, Anti-terror law hanggang sa puno ng korapsyon at bulok na ‘Covid-19 pandemic response’, ang ganid at pahirap […]

Red salute to the armed resistance of the people of Myanmar!
May 14, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan (Makibaka) |

Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan – MAKIBAKA conveys its red salute to the people of Myanmar who are waging its armed revolution against the military junta takeover! As the world remains in the grapples of the worst global catastrophe in post – World War 2 setting, the resistance of the toiling masses from all over […]

Pahayag ng MAKIBAKA sa Pandaigdigang Araw ng Kababaihang Anakpawis
March 08, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan (Makibaka) |

Ang lugar ng kababaihan sa panahon ng matinding pandaigdigang krisis ay sa pakikibaka! Ibagsak ang pahirap, pabaya at pasistang Rehimeng US- Duterte! Isulong ang demokratikong rebolusyong bayan tungong sosyalismo! Nagpupugay ang Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan (MAKIBAKA) sa lahat ng rebolusyunaryong kababaihang Pilipino ngayong Pandaigdigang Araw ng Kababaihang Anakpawis. Bigo ang pasistang rehimeng US-Duterte sa […]