II. Markos’un gayrimeşru rejimini reddetmek ve direnmek

EnglishHiligaynonIlocoBisayaPilipino

Yakın Filipin tarihinin en küstah güçlerinden biri olan Markos-Duterte kliği, Comelec’in otomatik seçim sistemiyle, oy satın almayla, silahlı baskıyla, sistematik dezenformasyonla, zihin manipülasyonuyla, siyasi aldatmacayla ve tarihsel çarpıtmayla, iktidarı gasp edip hile karıştırarak 9 Mayıs ulusal seçimlerini çaldı.

Kampanya, Markos’un kötü kazanılmış serveti ve Duterte’nin devlet fonları tarafından finanse edilen medya kampanyaları ve sosyal medya trol çiftlikleri işleten büyük bilet PR firmaları ve büyük iş adamları, büyük toprak sahipleri, siyasi hanedanlar ve savaş ağalarının mali katkıları tarafından yönetildi. Karşı Ayaklanma bahanesiyle, Markos ve Duterte için aktif olarak kampanya yürütmek için askeri ve polis birimleri kullanıldı.

Diktatörün oğlu Ferdinand Jr. Başkanlığı üstlenmeye hazırlanırken, tiranın kızı Sara Duterte başkan yardımcısı olmaya hazırlanıyor. Filipin halkının gözünde, yeni Markos-Duterte rejimi, seçim sahtekarlığı ve aldatma temelleri üzerine kurulmuş gayrimeşru bir rejimdir.

Filipin halkı, tiran babası gibi, Markos Junior’ın da emperyalizmin, feodalizmin ve bürokratik kapitalizmin emrinde ve geniş halk kitleleri üzerinde büyük acılara neden olacak despotik ve yozlaşmış bir rejim kuracağını öngörmektedir. O, ABD emperyalizmi altındaki yeni-sömürgeci devletin şefi olmaya ve yarı-sömürge ve yarı-feodal sistemin daha da ağırlaşmasını denetlemeye hazırlanıyor.

Markos-Duterte kliği, egemen gerici sınıfların tiranlarının, faşistlerinin ve yozlaşmış bürokrat kapitalistlerinin en kötüsünü temsil etmektedir. Markos Junior, 14 yıllık Markos faşist diktatörlüğünün (1972-1986) pişmanlık duymayan bir faydalanıcısı ve savunucusudur. Davao Şehrini askeri ve polis gücüyle yöneten iktidar, aç bir otoriter olan Sara Duterte ile birleşiyor.

Markoslar, Malacañang’a geri dönüş yolunu açmak için, milyarlarca pesoluk yasadışı olarak edinilmiş servetlerini, Ilocos Norte ve Leyte’deki yerel siyasi iktidarı ele geçirmek, gerici kongrede aday olup sandalye kazanmak, büyük burjuva kompradorları ve yabancı bankalarla siyasi bağlılıkları ve mali bağları yeniden kurmak ve geliştirmek için kullandılar. Onların 1988’den beri hizipsel çatışmaları yürütmek amacıyla, istikrarlı bir şekilde iktidara geri dönüşlerine, ABD’li emperyalist efendilerinin tavsiyesi altında, birbirini izleyen gerici rejimler tarafından izin verildi.

Markoslar, yenilenmiş siyasi nüfuzlarını, tarihi kayıtları çarpıtmak veya silmek için yaygın bir dezenformasyon kampanyası yürütmek için kullandılar. Yıllar geçtikçe, Markos diktatörlüğü sırasında işlenen yağma ve yolsuzluk suçlarını ve ağır insan hakları ihlallerini aklamaya çalıştılar. Markos’un Malacañang’a dönme planı, kahramanın Markos için gömülmesine izin veren, diktatörlük yönetimini defalarca öven, Markos’un kötü kazanılmış bir servete sahip olmadığını iddia eden ve sonunda seçimlere hile karıştırmaya göz yuman Duterte yönetiminde son altı yılda arttırıldı.

Seçimlerin sonuçları, ülke çapında milyonlarca insanın Markos’u reddetmek ve siyasi muhalefeti desteklemek için kitlesel gösterilere katıldığı gerçeğini gölgelemek için “ezici” bir zafer kazanmış gibi görünmesi için manipüle edildi. Rejimine bir “meşruiyet” kılıfı vermeyi amaçlıyor. Klasik Hitlerci tarzda, Markos’un “ezici zaferi” yalanı, halkın gerçeğin bu kadar büyük bir çarpıtılması olamayacağını düşünmelerini sağlamak için kasıtlı olarak çok büyük hale getirildi.

Egemen sistemin istikrarını korumak amacıyla, gericilerin çoğunluğu, onların siyasi partileri, ABD emperyalistleri, ordu ve polis ve büyük burjuva kompradorları, sistematik seçim hırsızlığına göz yummuş ve II. Markos’un başkanlığını tanımışlardır. Hepsi egemen sistemi istikrara kavuşturmak ve Markos yönetiminde egemen sınıfların çıkarlarını korumak ve teşvik etmek istiyor.

II. Marcos rejimi, son altı yıllık zorba yönetimin, devlet terörizminin ve yabancı emperyalist güçlere karşı kuklacılığın bir devamı ve Yaşlı Markos’un sıkıyönetim ilan etmesi ve 1972’de tek adam yönetimini kurmasından 50 yıl sonra, Markosçu yolsuzluk ve yağma seviyelerine geri dönmeyi vaat ediyor. Onun aldatma ve sahtekarlık yoluyla ortaya çıkışı, can çekişen egemen yarı-sömürge ve yarı-feodal sistemin nasıl özüne kadar çürümüş ve gericilerin en aşağılıklarının egemenliği altında olduğunun açık bir göstergesidir.

Markos II Altındaki Beklentiler

Markos Junior, babasının tek kişilik diktatörlüğünün ve ailesinin yolsuzluğunun en büyük savunucusudur. Daha az tiran ve hırsız olması beklenmiyor. O ve ailesi, emperyalistlerin ajanları olarak hizmet ederek skandal miktarda servet biriktirmiş olan bürokrat kapitalistlerin ve büyük burjuva kompradorlarının ve büyük toprak ağalarının egemen sınıflarının üst kademelerine aittir.

Filipin halkı için, yaklaşmakta olan altı yıllık Markos yönetimi, hızlı sosyoekonomik bozulma, yoğun zorluk ve baskı ve artan siyasi baskının damgasını vurduğu bir dönem olmaya hazırlanıyor. Demokratik haklarını ve çıkarlarını her türlü mücadele yoluyla savunmaktan başka çareleri yoktur.

Markos Junior yönetimindeki altı yıllık tehdit, Filipin halkını ve onların demokratik, ilerici ve yurtsever güçlerini saflarını güçlendirmeye ve çoğaltmaya zorluyor. Aynı zamanda, halk, özellikle de gençlik, Yeni Halk Ordusu’na katılmak için ayağa kalkarken, devrimci silahlı mücadeleyi güçlendirmek için koşullar yaratıyor.

Markos Junior iktidara geldiğinde, Filipin halkı Markos’ların 14 yıllık saltanatı boyunca cebe indirdiği paralarını tamamen kaybedecek. Başkan olarak, Markos Junior, Markoslar tarafından talep edilen mülklerin ve paraların hacizden serbest bırakılması, hükümetin haksız elde edilen serveti geri alma politikasına son verme, Başkanlık İyi Yönetim Komisyonu’nun kaldırılmasını emretme ya da basitçe etkisiz hale getirmek için tüm araçlara sahip olacak
Markos’un başkanlığı, yasadışı olarak elde edilen ve en az 10 milyar dolar olduğu tahmin edilen, ancak yarısından azı ele geçirilen ve hükümete iade edilen servetleriyle ilgili 40 hukuk davasının tamamını etkili bir şekilde tartışmalı ve akademik hale getirecektir. Markos Junior’ın kendisi, vergi ödemediği için en az iki kez mahkum edildi ve 203 milyar peso vergi ödeme talebiyle karşı karşıya.

Ayrıca, 1995 yılında Markos’ların insan hakları mağdurlarına 2 milyar dolar ödemesini emreden Hawaii mahkemesiyle iş birliği yapmayı reddettiği için ABD’de mahkemeye itaatsizlik suçlamalarıyla karşı karşıya. Annesi Imelda, her biri 11 yıl olan en az yedi rüşvet davasında suçlu bulundu ve şu ana kadar hapis cezasından kurtuldu. Muhtemelen hayatının geri kalanında da asla hapse adım atmadan yaşayacak.

Markos, yeni nesil Filipinlilerin, 14 yıllık Markos diktatörlüğü sırasında işlenen yolsuzluk, yağma ve suistimallerin benzeri görülmemiş ölçeği hakkında sıfır bilgiyle büyümelerini ve sıkıyönetim altındaki efsanevi “altın çağa” inanmalarını istiyor. Markos, okul kitaplarında sıkıyönetimle ilgili gerçeğin izlerini tamamen temizlemek ve tarihsel kayıtların gözden geçirilmesini, çarpıtılmasını veya silinmesini daha da artırmak için hükümetin geniş kaynaklarını harekete geçirebilir.

Hatta hükümete, Bantayog ng mga Bayani’nin (Diktatör Ferdinand Markos’un 21 yıllık diktatörlüğüne karşı mücadelenin şehitlerini ve kahramanlarını onurlandıran, Quezon City’de bulunan anıt, müze ve tarihi araştırma merkezidir. Çn.) bulunduğu bölgeyi satın almasını ve bir tür hükümet altyapı projesi için kullanmasını emredebilir.
Markos, Duterte’nin yozlaşmış hükümet yetkililerinin en büyük haksız kazançlarından biri ve Duterte yönetiminde ülkenin borçluluğunun iki katına çıkmasının başlıca nedeni olarak hizmet veren Build Build Build programına (Duterte yönetiminin “İnşa, İnşa, İnşa” sloganı altında başlattığını iddia ettiği altyapı programı. Çn.) devam etme planlarını açıkladı. Gereksiz köprü ve yol inşaatının yanı sıra arazi ıslahı da var. Markos, Çinli yetkililer ve finansal kurumlarla bağlar kurdu ve büyük olasılıkla Kaliwa Barajı, Gened Barajı, Chico Nehri barajı projesi ve çevre, halkın geçim kaynağı ve toprak hakları üzerindeki zararlı etkileri nedeniyle halk tarafından karşı çıkılan diğer altyapı projelerinin uygulanmasını zorlayacak.

Markos Junior, diktatör babasının kalıbında ve Duterte’nin belirlediği şablonla, muhalefete ve eleştiriye tahammülü olmayan otoriter bir yönetim kurmaya hazırlanıyor. Ayağa kalkmaya cesaret eden ve rejimine karşı çıkan herkese karşı acımasız Terörle Mücadele Yasası’nı uygulayacak. Babası 1972’de sıkıyönetim ilanını haklı çıkarmak için komünist öcüyü kullandığından, kızıl ve terörist yaftalama politikası Markos Junior yönetiminde muhtemelen daha da yoğunlaşacaktır.

Markos, ordunun desteğini pekiştirmek için Ulusal Görev Gücü-Elcac’ı sürdürmeyi veya benzer başka bir ajans kurmayı planlıyor. Markos’un, ABD ile silah satın alma sözleşmelerinden milyarlarca dolar cebe indiren askeri generallerin egemenliği altında, militarist ve sahte yerelleştirilmiş barış görüşmelerini, hava bombardımanı kampanyasını ve acımasız kontrgerilla savaşını merkezi devlet politikası olarak yürütmeye devam etmesi muhtemeldir. Markos’un Ulusal Demokratik Cephe ile ciddi barış görüşmelerine girme şansı sıfırdır ya da sıfıra yakındır.

Siyasi muhalefet yok edildi. Senato ve Kongre şimdi Markos ve Duterte’nin müttefikleriyle dolu ve daha önce olduğu gibi, Markos’un otoriter yönetimine damga basıcı olarak hizmet etmesi muhtemel.

Markos, gazetecilerin kritik sorularını yanıtlamaya ilgi göstermediği için bilgi ve basın özgürlüğü daha az olacak. Gerçek yerine, Marcos, yönetimini sahneye koymanın bir parçası olarak halkı sahte haberler ve yanlış görüntülerle beslemeye devam edecek, tıpkı annesi Imelda’nın toplumun ağır hastalıklarını ve Markos’un çirkin sırlarını gizlemek için yapılar ve duvarlar inşa etmek için hükümet parasını kullanması gibi.

Markos’ların iktidara dönüşü, egemen sınıfların rakip hizipleri arasındaki çelişkileri daha da yoğunlaştırmaya hazırlanıyor. Markos, altı yıllık görev süresinden, kârın bir yüzdesini talep etmek ya da Duterte’nin Lopezes’e ve diğer büyük şirket çıkarlarına yaptığı gibi, yasal ya da hukuk dışı eylem tehditleri yoluyla, büyük burjuva kompradorlarının operasyonlarının kontrolünü ele geçirmek için tam olarak yararlanacaktır.

Markoslar ve Duterteler kendilerini müttefik olarak yansıtırken, aynı zamanda karşılıklı hırsızlıkları, ihanetleri ve güvensizlikleri nedeniyle de amansız rakiplerdir. Markoslar, Duterte’ye Markos Senior’a bir kahramanın gömülmesini sağladığı borçlu olsa da Duterte’nin 2016’da başkan yardımcılığı yarışındaki kaybı üzerine altı yıllık seçim protestosunda yardım etmeyi reddetmesine de içerliyorlar. Öte yandan Duterte, Markos Junior ve Gloria Arroyo’nun kızı Sara’yı başkan olarak aday olmaktan nasıl alıkoyduğu ve “güç paylaşımı” tekliflerini kabul etmeyi reddettiği konusunda hoşnutsuz. Markos tahtta otururken, Duterte’nin onu sırtından bıçaklayabileceğinin de farkında.

Markos, ittifaklarını korumak için, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından Duterte’ye karşı açılan insanlığa karşı suç suçlamalarıyla ilgili soruşturma ve kovuşturmayı muhtemelen engelleyecektir.

Markos, yaygın hükümet yolsuzluğu, ordu ve polisin aşırı harcamaları, aşırı pahalı altyapı projeleri ve kurumlar vergisi indirimlerinin bir sonucu olarak artan mali açık karşısında ülkeyi daha da borç içinde ve daha da derine gömmeye hazırlanıyor. Markos, devasa borcunu ödemek için, Uluslararası Para Fonu ve diğer finansal kurumlar tarafından “vergi tabanını genişletmek” için “önerilen” politikaları izlemeye devam etmeye hazırlanıyor; bu, halka giderek daha fazla vergi uygulamak anlamına geliyor. O, on yıllardır süren ithalat ve yatırım liberalizasyonu, düşük ücretler, arazi kullanımı dönüşümü, sosyal harcamalardaki kesintiler (eğitim ve sağlık) ve ülkeyi bir krizden diğerine çeken diğer neoliberal önlemler politikalarını sürdürmeye kararlı.

Markos Junior, büyük iş adamlarının kendisine verdiği destek karşılığında, ücret baskısı ve sendikaların ve işçi birliklerinin bastırılması politikasına devam edecektir. Filipin işçi sınıfı, yükselen fiyatlar, düşük ücretler, adaletsiz çalışma koşulları ve gelir kaybının ortasında daha da büyük sömürü ve zorluklara maruz kalacaktır.

Markos Junior, büyük toprak ağalarının kendisine verdiği destek karşılığında, gerçek toprak reformu taleplerini bastırmaya devam edecek ve toprak gaspı ve zorla göç ettirilmekten muzdarip olan köylü kitlelerinin ve azınlık halkının kötü durumunu görmezden gelecektir.

Markos Junior, Duterte’nin ABD ve Çin’e ikili kuklacılık veya çifte itaat politikasını sürdürmeye hazırlanıyor. Bir yandan, Çin’in kredileri ve rüşvet parası karşılığında, Çin’in Filipin sularına askeri saldırganlığına ve müdahalesine meydan okumayacak ya da Çin’den, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi (UNCLOS) ve Uluslararası Tahkim Mahkemesi kararı kapsamında tanımlandığı gibi, münhasır ekonomik bölge ve genişletilmiş kıta sahanlığı üzerindeki Filipin egemenliğini tanımasını talep etmeyecektir. Duterte gibi Markos da Çin’in UNCLOS’u veya UTM’nin kararını tanımadığı gerekçesiyle bu iddiadan vazgeçti.

Öte yandan, Filipinler Silahlı Kuvvetleri’nin (FSK) desteğini pekiştirmek için Markos, ABD-IMF-Dünya Bankası’nın ekonomik neoliberal politika diktelerini (Çinli büyük tekelci şirketlere de fayda sağlayan) uygulamaya devam edecektir. Ayrıca, Karşılıklı Savunma Anlaşması, Ziyaret Kuvvetleri Anlaşması, Geliştirilmiş Savunma İşbirliği Anlaşması’nı (EDCA) ve ABD ile Pasifik Kartalı-Filipinler Operasyonu ile birlikte ABD ordusunun ülkeye birlikleri ve silahlarını önceden konumlandırılması için büyük bir askeri üs olarak kullanmasına izin veren diğer eşitsiz askeri anlaşmaları desteklemeye devam edecektir.

Markos’un ikili kuklacılık politikası, ülkeyi ABD ile Çin arasında giderek daha olası bir silahlı çatışmanın ortasına çekecek bir mıknatısa dönüştürmeye hizmet edecektir.

Markos II rejimi altındaki görevler

Markos-Duterte’nin hile, sahtekarlık ve 9 Mayıs seçimlerinin otomatik olarak çalınması yoluyla iktidarı ele geçirmesi, Filipin halkını ayağa kalkmaya ve demokratik haklarını ve refahını her türlü mücadele yoluyla savunmaya teşvik ediyor. Parti, Filipin halkını ve devrimci güçlerini aşağıdaki genel görevleri yerine getirmeye çağırır.

Markos Junior’ın sistematik dolandırıcılık ve şiddet temelinde kurulan gayrimeşru rejimine karşı geniş bir demokratik direniş yürütün. Markos ve Duterte karşıtı tüm demokratik güçlerin geniş birleşik cephesini inşa edin. II. Markos hükümetini gayrimeşru bir rejim olarak teşhir etmek için uluslararası bir kampanya yürütün.

Markos II rejiminin otoriterliği, devlet terörizmini, yolsuzluğu ve kuklacılığı teşvik eden tüm politikalarına direnin. Örgütlenme, barışçıl toplanma, basın özgürlüğü, akademik özgürlük vb. dahil olmak üzere halkın temel demokratik haklarını etkileyen tüm politikalara direnin.

Dezenformasyona karşı kampanya ve Markos diktatörlüğüne karşı halkın tarihsel yargısını tersine çevirme girişimleri. Halkına, özellikle de gençlere, 14 yıllık ABD-Markos diktatörlüğü tarafından Filipin halkına karşı işlenen suçları ve halkın her türlü mücadele süresince cesurca ve militanca nasıl direndiğini hatırlamalarına ve asla unutmamalarına yardımcı olmak için bir eğitim kampanyası ve kültür devrimi yürütün.

Duterte rejimi altındaki tüm insan hakları ihlallerinin kurbanları için adalet mücadelesini ilerletin. Rodrigo Duterte’nin Uluslararası Ceza Mahkemesi önünde soruşturulması ve kovuşturulması için yapılan baskıyı ve onun, uyuşturucuya karşı sahte savaş sırasında ve kırsaldaki acımasız kontrgerilla savaşında polis ve ordu güçleri tarafından işlenen sayısız yargısız infaz, kaçırma ve işkence vakası için cezalandırılması talebini destekleyin.

Askerileşmiş devleti sona erdirmek için mücadele edin ve NTF-Elcac’ın dağıtılması için bastırın. Bürokrasideki tüm eski subayların görevden alınmasını talep edin.

ABD destekli hava bombardımanı kampanyasını, topluluklardaki askeri varlığını, “teslimiyet” çabasını ve sivilleri sistematik olarak hedef alan diğer taktikleri sona erdirmek için yerel ve uluslararası kampanyayı güçlendirin.

Demokratik haklarını ve refahlarını kolektif olarak zorlamak için okullarda, ofislerde, işyerlerinde, kentsel ve kırsal topluluklarda işçi sendikalarını ve diğer tüm demokratik kitle örgütlerini inşa edin ve güçlendirin.

Ücret artışları, daha iyi çalışma koşulları, sözleşmelileşmeye ve diğer esnek emek biçimlerine son verilmesi, gerçek toprak reformu, halk sağlığı ve eğitimi için devlet harcamalarının artırılması, toplu ithalatın serbestleştirilmesine ve tarım mallarının kaçakçılığına son verilmesi, ataların topraklarına saygı ve ulusal azınlıkların kendi kaderlerini tayin hakkı talebini yükseltmek için geniş kitleleri bilinçlendirmek, örgütlemek ve harekete geçirmek, madencilik faaliyetlerinin agresif girişine ve tarlaların genişletilmesine son verilmesi, vb.

ABD ve Çin müdahalesine karşı ülkenin ulusal egemenliğini savunmak için mücadele edin. Çin’in Filipin deniz sularına yönelik saldırılarına son verilmesini talep edin. Tüm Amerikan askeri güçlerinin ve danışmanlarının geri çekilmesini, ABD askeri tesislerinin sökülmesini ve ülke genelinde ABD’nin önceden konumlandırdığı tüm askeri silahların kaldırılmasını talep edin.

Koşullar, uzun süreli halk savaşı yoluyla demokratik halk devriminin daha da yoğunlaşması için son derece elverişli hale gelmiştir. Bu iç savaşta, düşman, faşist baskıya karşı halkın silahlı direnişini ezmek istiyor. Halkın ve devrimci güçlerin, silahlı karşı-devrimi yenmek ve yok etmek için ellerinden geleni yapmaktan başka çareleri yoktur.

Parti kadroları ve tüm devrimci güçler, halkın ulusal ve toplumsal kurtuluşu uğruna mücadeleyi ilerletmek için Partiyi, Yeni Halk Ordusu’nu ve diğer tüm devrimci kitle örgütlerini sebatlı ve yorulmak bilmeden güçlendirmelidir.


Translated by the TKP-ML: https://www.tkpml.com/filipinler-komunist-partisi-ii-markosun-gayrimesru-rejimini-reddetmek-ve-direnmek/?swcfpc=1

II. Markos’un gayrimeşru rejimini reddetmek ve direnmek